ARCHIV NOVINEK

Přijímací zkoušky

Pokyny k přijímací zkoušce - testování

Informace zde

Změna termínu přijímací zkoušky

Přijímací zkouška proběhne dne 5. nebo 6. května 2021.  Celý aktualizovaný text 1. kola přijímacího řízení zde

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.
V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.


Informace ke školní přijímací zkoušce

Ředitelka školy si vyhradila v rámci kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT (č.j.: MSMT-43073/2020-3) možnost rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky u maturitních oborů, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání nebo je tomuto počtu roven, a to nejpozději do 8. března 2021.

Na základě přijatých přihlášek ke vzdělávání v 1. kole rozhodla ředitelka školy takto:

Obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost školní přijímací zkouška se nekoná.

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno na internetových stránkách školy www.zdravkack.cz.


Přijímací zkouška na obor Praktická sestra (MATURITNÍ OBOR)

Přijímací zkouška bude formou písemného testu z biologie člověka v rozsahu učiva základní školy
Školní přijímací zkouška se koná 14. a 15. dubna 2021 (změna termínu na 5. nebo 6. května), jeden termín je potřeba vybrat a vyplnit na přihlášku! (ukázkový test je PRO UCHAZEČE/PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA)

Přijímací zkouška na obor Sociální činnost (MATURITNÍ OBOR) - se nekoná!

Přijímací zkouška bude formou písemného testu všeobecných znalostí, který zahrnuje učivo českého jazyka a literatury, dějepisu, přírodních věd a informatiky v rozsahu učiva základní školy.
Školní přijímací zkouška se koná 14. a 15. dubna 2021, jeden termín je potřeba vybrat a vyplnit na přihlášku! (ukázkový test je PRO UCHAZEČE/PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA)


Obecné informace ke studiu


Učební obory jsou bez přijímací zkoušky - jedná se o obory ZEDNÍK, TRUHLÁŘ, TESAŘ, KLEMPÍŘ, INSTALATÉR (pouze OV), KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ  a OŠETŘOVATEL.

iinformace ke studiu a k přijímacím řízením najdete na stránkách školy v sekci PRO UCHAZEČE, kde na jednotlivých záložkách zjistíte vše potřebné. 


Individuální prohlídky školy je možné domluvit na tel. 380 711 359 nebo na e-mailu sekretariat@zdravkack.cz. 

Jakékoliv dotazy, vám zodpovíme telefonicky nebo e-mailem.
K dotazům využijte tyto kontakty: ODKAZ na kontakty

Zároveň se můžete inspirovat přiloženými soubory na stránce PRO UCHAZEČE/ZE ŽIVOTA ŠKOLY (Dny otevřených dveří již letos žádné nebudou.)


Informace ke studiu stavebních oborů:

  

Informace ke studiu oboru Kuchař-číšník:

Informace ke studiu oboru Praktická sestra: 

(video na FB nebo v sekci Pro uchazeče/Ze života školy)

Informace ke studiu oboru Sociální činnost:

(video na FB nebo v sekci Pro uchazeče/Den otevřených dveří)

Informace ke studiu oboru Ošetřovatel:

Informace ke studiu oboru Prodavač:

 

 

 

 

 

MD, MK

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801