ARCHIV NOVINEK

Návštěva (z) Pasova

Kroužek NJ na SOŠZ a SOU

Od října 2018 do konce dubna 2019  jsme se s vybranými žáky tříd ZA2 a SE1  setkávali pravidelně ve čtvrtek odpoledne nad různými tématy německé konverzace. Naučili jsme se zeptat se na cestu, objednat si v restauraci, získat informace o kamarádovi a jeho rodině, vyprávět, co nás baví a co nesnášíme. Do kroužku se zapojili žáci, kteří mají snahu se jazyk naučit, což bylo patrné na atmosféře těchto setkání. Byla neformální, příjemná, všichni byli aktivní a společně jsme se těšili na každé další setkání.

Vyvrcholením těchto setkání byly oboustranné exkurze – návštěva německých žáků v Českém Krumlově dne 10. 5. a exkurze našich žáků v BAP v Pasově s prohlídkou tohoto nádherného města na soutoku tří řek.

Na návštěvu německých žáků se naši žáci opravdu těšili, což bylo patrné na tom, že sami aktivně připravili prezentaci o své škole a o městě a jejich spolužáci z oboru Kuchař-číšník spolu s jejich odbornou učitelkou, paní Fukovou, připravili chutné pohoštění. Po chvíli se ve třídě mísily čeština s němčinou, žáci z pasovské školy se česky představili a bariéra padla při společném obědu, kdy si spolu ve skupinkách vyměňovali své dojmy. Krásné vzpomínky zůstanou i z návštěvy muzea J. Seidla, kde alespoň jedna skupina stihla pořídit netradiční foto. Zajímavé bylo i představení manufaktury s výrobou karamelu a toho zajímavého by bylo mnohem více, kdybychom vlastnili stroj času. Čas odjezdu se neúprosně blížil a tak jsme se mohli těšit alespoň na návštěvu Pasova.

26. 6. jsme se s 10 žáky naší školy opět setkali před odjezdem do Pasova. Doprovodu se ujala i ředitelka naší školy, paní Mgr. Martina Kokořová. Počasí bylo až příliš nádherné. Tropické vedro nás poněkud zaskočilo, ale atmosféra na německé škole byla natolik příjemná, že jsme vydrželi i v tak velkém horku. Po příjezdu do Pasova jsme byli velice mile přivítání paní ředitelkou, paní Bernadette Hackauf, byli jsme představeni i ostatním kolegům, obdivovali jsme spojení staré a moderní architektury v areálu této školy. Program byl opět velice nabitý – jazyková animace, Stadtrallye ve smíšených skupinkách prohlídka „Veste Oberhaus“. Tato exkurze byla opravdu krásným zakončením výuky v kroužku NJ a naším přáním je, abychom v těchto kontaktech mohli pokračovat i nadále.

Mgr. Eva Kubáková

EKu

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801