ARCHIV NOVINEK

GDPR

Zpracování osobních údajů
Podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR škola zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců. Ve většině případů je to nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

Žáci a zákonní zástupci žáků  jsou informováni, že pro zpracování osobních údajů žáků a studentů jsou využívány i jiné právní ti­tuly (důvody), než je sou­hlas. Přehled o tom, které právní tituly pro zpracování osobních údajů jsou uplatněny v jed­notlivých agendách, je obsa­žen na webových stránkách školy v přiloženém dokumentu.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého byla  vydána mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Zákonnost zpracování osobních údajů při testování je tedy dána obecným nařízením jako splnění právní povinnosti, tzn. není potřeba souhlasu subjektu údajů. Zpracování citlivých osobních údajů o výsledku testování je podloženo výjimkou v obecném nařízení (veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví) a není nutný výslovný souhlas subjektů údajů se zpracováním citlivých osobních údajů. 

V níže uvedeném dokumentu s názvem INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ V RÁMCI POVINNÉHO TESTOVÁNÍ, které slouží k řádnému informování žáků nebo jejich zákonných zástupců o roz­sahu, účelu, době zpracování osobních údajů v sou­vislosti s nařízením povinného testování zaměstnanců, dětí, žáků a studentů na přítomnost nákazy COVID-19.

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Informace o zpracování osobních údajů pdf 743 kB 15.3.2022
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ V RÁMCI POVINNÉHO TESTOVÁNÍ docx 30 kB 19.4.2021
Zpracování osobních údajů pdf 237 kB 29.3.2022
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801