Model maturitní zkoušky pro rok 2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel 

Podrobnosti  o novém modelu maturitních zkoušek najdete na oficiálních stránkách MŠMT věnovaných státní maturitě. Stránky obsahují i katalogy požadavků ke každé zkoušce. 

V případě, že patříte mezi žáky s určitým zdravotním znevýhodněním, můžete si zažádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek (PUP). Dle svého handicapu jsou žáci, na základě posudku školského poradenského zařízení zařazeni dle typu postižení/znevýhodnění do kategorií PUP. Na základě začlenění do kategorií jsou podmínky žákům uzpůsobeny. Pokud žádáte o přizpůsobení podmínek, je třeba s přihláškou k maturitní zkoušce odevzdat  i platný posudek žáka vystavený poradenským zařízením.

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2019

1.  Obor vzdělávání  53-41- M/01 zdravotnický asistent

Povinné zkoušky:
Ošetřování nemocných  - praktická zkouška
Ošetřovatelství – ústní zkouška
Psychologie a komunikace - ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:
Somatologie a klinická propedeutika – ústní zkouška

 

2. Obor vzdělávání  75-41-M/01   Sociální činnost

Povinné zkoušky:

Přímá péče  o klienta – praktická zkouška

Řízení sociálních služeb – ústní zkouška

Povinně volitelné  zkoušky /povinná pouze 1 zkouška/:

Pedagogika – ústní zkouška

Psychologie a komunikace – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Pečovatelství – ústní zkouška

Metodika zájmových činností – ústní zkouška

 

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Maturitní okruhy Řízení sociálních služeb docx 20 kB 16.10.2018
Maturitní okruhy z Ošetřování nemocných doc 28 kB 16.10.2018
Maturitní okruhy z Ošetřovatelství docx 13 kB 16.10.2018
Maturitní okruhy z Pedagogiky docx 16 kB 16.10.2018
Maturitní okruhy z Přímé péče o klienta docx 13 kB 16.10.2018
Maturitní okruhy z Psychologie a komunikace_SC doc 43 kB 30.10.2018
Maturitní okruhy ze Somatologie a klinické propedeutiky docx 219 kB 16.10.2018
Maturitní otázky z Psychologie a komunikace_ZA doc 42 kB 30.10.2018
Předměty profilové maturitní zkoušky v roce 2019 pdf 229 kB 4.9.2018
Seznam maturitní četby 2018/19 doc 101 kB 22.5.2018
Termíny MZ jaro 2019 pdf 231 kB 8.1.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801