progeCAD logo

Školní rok 2020/2021

DEN PREVENCE NA ZŠ ZA NÁDRAŽÍM 

V pátek 9. 10. 2020 proběhl Den prevence na ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. Naše žákyně z 3. ročníku oboru Praktická sestra, zde učily děti třetích, čtvrtých a pátých ročníků, jak poskytnout první pomoc. Budoucí sestřičky si připravily 5 stanovišť s nejčastějšími možnými úrazy a stavy. Vždy se snažily demonstrovat určitou situaci, nechaly se ošetřit malými zachránci a poté postup podrobně vysvětlily a ukázaly. Děti ze ZŠ si mohly zkusit jak ošetřit zlomeninu, popáleninu, masivní krvácení, resuscitovat a také se dozvěděly jak postupovat u člověka s cévní mozkovou příhodou nebo cukrovkou.

Velmi děkujeme našim žákyním za zodpovědný přístup a nasazení, s kterým do této akce šly. Foto ve fotogalerii. (V. Janásová)

ADAPTAČNÍ POBYT TŘÍDY SE1

Adaptační pobyt v letošním školním roce se konal v termínu 14. – 16. září 2020 a zúčastnilo se jej 19 žákyň a žáků třídy SE1. Místem konání bylo opět rekreační zařízení ve Střelských Hošticích nedaleko města Strakonice. Program zajišťovala organizace Metha z Jindřichova Hradce. Veškeré aktivity, ať venkovní či v místnosti, v dobrém slova smyslu nutily účastníky, aby spolu komunikovali, spolupracovali a vzájemně se poznávali. Počasí bylo ukázkově nádherné, ubytování v chatkách se sociálním zařízením příjemné, stravovací režim chutný a dostačující. V náplni nechyběl ani tradiční večerní táborák. Dle vyjádření účastníků pobytu byli všichni spokojeni a naladěni na stávající studijní školní rok. (Eva Matoušová)

 

Školní rok 2019/2020 - další akce (ostatní akce na titulní stránce)

KRAJSKÉ KOLO PSYCHOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 4. 3. 2020 se účastnily dvě studentky z 3. ročníku oboru Sociální činnost, Krajského kola psychologické olympiády s tématem „Můj velký sen“. Olympiáda se konala na SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích a celkem se účastnilo 10 soutěžících z Jihočeského kraje ze středních zdravotních škol, jmenovitě z Tábora, Písku, Jindřichova Hradce, Českého Krumlova a Českých Budějovic. Naše studentky velice zdařile prezentovaly psychologickou soutěž se svými esejemi, z nichž si Carola Lautschamová odnesla cenu „Zvláštní ocenění poroty“ se svou prací na téma “Čtení součástí našeho života“. Další výbornou prezentaci představila Anežka Feslová, která prozradila porotě i ostatním soutěžícím svůj velký sen, kterým je cesta do “Austrálie“.

Oběma studentkám velice děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!   Autorka: Petra Vojtová

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V PRVNÍ POMOCI

Letošní školní kolo soutěže v první pomoci proběhlo v pondělí 2. 3. 2020. U soutěžících ze třídy SE2 se hodnotilo, jak dokázali ošetřit jednotlivá zranění na dvou stanovištích. Poradit si museli v situaci v domácnosti, kde došlo k úrazu elektrickým proudem, popálenině, hypoglykémii a pádu z výšky ze schůdků při mytí oken. V druhé situaci si museli poradit s hřebíkem v prstu a pacientem s cévní mozkovou příhodou.  Při hodnocení se přihlíželo např. na to, jak dokázal velitel rozdělit úkoly, zda zachránci správně diagnostikovali zranění, jak se zorientovali na místě nehody, jak volali záchrannou službu, jestli včas a správně ošetřili zranění nebo také to, jestli dodrželi zásady bezpečnosti práce a neohrozili sami sebe. První místo vybojoval tým ve složení Pražmová Markéta, Pešková Pavla, Nováková Veronika, Edelbauer Jiří. Druhé byly Schneiderová Barbora, Urbanová Kristýna, Turková Denisa a na třetím místě skončily Horelicová Nikola, Žyhalková Vladimíra, Šíslová Monika. Obě situace nebyly vůbec jednoduché, za což moc děkujeme figurantům ze třídy SE1, kteří to svými perfektními hereckými výkony soutěžícím vůbec neulehčili. Markétě Pražmové, Pavle Peškové, Tereze Havelkové a Kristýně Šlapákové přejeme hodně úspěchů v celostátní soutěži s mezinárodní účastí v Mladém Bříšti u Jihlavy. VJ

ŠKOLNÍ KOLO PSYCHOLOGICKÉ SOUTĚŽE

25. února 2020 proběhlo školní kolo Psychologické soutěže, která probíhá každoročně již několik let a  je určena pro žáky z 2. a 3. ročníků maturitních oborů zdravotnických škol. Úkolem žáků bylo v tomto roce zpracovat téma: „Můj velký sen“ formou eseje, projektu, divadla, výzkumu, ….. Školního kola se zúčastnili Anežka Feslová, Carola Lautschamová a Jakub Hladík (všichni SČ 3). V regionálním kole, které se bude konat 3. března na SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích budou naši školu reprezentovat Carola Lautschamová a Anežka Feslová. Přejeme hodně štěstí! (MKu)

VELETRH PRAHA Letňany

Žáci 2. ročníku oborů TRUHLÁŘ a KLEMPÍŘ se 6. 2. 2020 zúčastnili VELETRHŮ v PRAZE Letňanech, kde se konaly veletrhy  ŘEMESLO Praha s festivalem dřeva a nářadí, STŘECHY Praha (střešní konstrukce, krytiny, oplechování), SOLAR Praha (solární technika, fotovoltaika), FOR WOOD (dřevostavby, dřevěné konstrukce), FOR PASIV (pasivní a nízkoenergetické domy), FOR THERM (vytápění, tepelná čerpadla, klimatizace), PURPO Praha (údržba a obnova povrchů). Veletrhy doplnily ukázky řemesel a soutěže žáků středních škol (foto v galerii).

Naši žáci vyhráli vědomostní soutěž a byli pozváni na exkurze do výrobny dřevostaveb, dřevěných eurooken a také na prohlídku bohatého komplexu v ČR jedinečných zachovalých historických krovů v CHEBU. Diskutovali nad širokou škálou modelů dřevostaveb, nátěrů, zahradního nábytku, střešních, fasádních a podlahových skladeb, významu tepelných izolací.

Žáci získali pro školu modely výrobků dřevěných eurooken a dřevohliníkových oken s izolačními trojskly i vzácnou knihu HISTORICKÉ KROVY.  Za výhru v soutěži obdrželi knihu Tajemství našich stromů. (MB)

Jazyky, jazyky, jazyky - maturita nanečisto

Dne 28. 01. 2020 jsme s vyučujícími anglického jazyka, kolegy Martinem Čechem a Zdeňkem Slovákem, připravili pro žáky závěrečného ročníku oboru Zdravotnický asistent „Maturitu na nečisto“. Žáci si zde obdobně jako při vlastní MZ vylosovali konverzační téma v německém i anglickém jazyce, odpovídali na kladené otázky, popisovali obrázky, řešili úkoly k zadanému poslechu, zkusili si však také část věnovanou porozumění čtenému textu. V tomto projektu si žáci ověřili své schopnosti mluvit před jinými osobami k danému tématu, dodržet časový limit při řešení úloh, mnozí však odhalil i své mezery, což pro ně mohlo být skvělým impulsem pro zvýšení intenzity maturitní přípravy.

Děkuji kolegům za pečlivou přípravu materiálů k projektu a žákům za jejich hojnou účast.

Eva Kubáková

Dobrovolnictví - žáci naší školy se stávají dobrovolníky

V současné době je velmi důležité zabývat se mezilidskými vztahy. Žáci oboru Sociální činnost začínají pracovat jako dobrovolníci. Dobrovolníkem je vlastně  každý, kdo ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Svůj volný čas budou naši žáci trávit se seniory v Horní Plané a Kaplici. Někteří věnují svůj čas dětem z Dětského domova a kamarádům, kteří se cítí osamoceně.

MHJ a ICOS

Beseda "Jsem absolvent a co dál"

Žáci 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent zjišťovali své možnosti uplatnění po absolvovíní studia. Zúčastnili se besedy na Úřadu práce v Českém Krumlově. Koordinátorem akce byl Bc. Vendl, který žáky provedl celou škálou povinností absolventů ve vztazích k úřadu práce, k zaměstnavatelům,  ke správě zdravotního a sociálního pojištění a dalšími náležitostmi spojenými s přechodem na trh práce. Následovala beseda a diskuse se zástupci zaměstnavatelů a ředitelkou  Hospodářské komory v Českém Krumlově Ing. Nekolovou. Diskutujícími byli hlavní sestra Nemocnice Český Krumlov, personalistka Nemocnice CK, ředitelka a zaměstnaci Domova pro seniory Wágnerka. V hledáčku zájmu žáků bylo finanční ohodnocení práce ve zdravotnických a sociálních službách, benefity, vzdělání při zaměstnání, kvalifiakční růst a další.

MD, ÚP

Adventní vystoupení studentů a studentek SOŠZ a SOU

Měsíc prosinec si spojujeme nejen s vánočním zdobením domova, pečením, rozjímáním, bilancování nad uplynulým rokem, ale v naší škole se již tradičně nese také ve znamení koncertů a vystoupení žáků oboru Sociální činnosti pro kluby a domovy pro seniory či oddělení Nemocnice v Českém Krumlově. V letošním roce jsme s pásmem koled a vánoční hudby navštívili 10. prosince  Klub pro seniory ve Větřní, 19. prosince jsme zpříjemnili předvánoční atmosféru na odděleních českokrumlovské nemocnice a v DD Wágnerka v Českém Krumlově. Všechna vystoupení se setkala s velkým úspěchem a potleskem. (EKu)

Pobyt s preventivními aktivitami

Ve dnech 13. 9. 2019 – 25. 9. 2019 se žáci prvních ročníků oborů Praktická sestra a Sociální činnost zúčastnili pobytového setkání s preventivními aktivitami.

Pobyt ve sportovním areálu ve Střelských Hošticích byl  naplněn činnostmi, které vedly k sdružení třídních kolektivů a seznámení se s třídními učiteli.

Aktivity pro žáky připravili odborníci ze společnosti Metha z. ú. z Jindřichova Hradce. Hry, při kterých žáci mohli poznat sami sebe i své spolužáky, se odehrávaly v místnosti i v přírodě. Třídy tak mohly změřit i své fyzické síly….

Součástí programu bylo i zhlédnutí filmu Velký dar a následná beseda s odborníky ze sociální oblasti na téma filmu, které je z pohledu žáků vzhledem k jejich budoucí profesi velmi zajímavé – problém nadané dívky v současném světě.

K společně strávenému večeru už neodmyslitelně patřil táborák.

Žáci si pobyt užili a dle jejich slov, vznikla nová přátelství, která obohatí jejich celý čtyřletý pobyt na střední škole.

Historická exkurze Praha 2019

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se třída SČ3 zúčastnila historické exkurze, tentokrát zaměřenou na dějiny hlavního města Prahy. Krásný podzimní den žáci navštívili nejznámější historická zákoutí stověžatého města. Procházka historickou Prahou začala na Vyšehradě, pokračovala do zahrady Senátu ČR, na Pražský hrad, Malostranské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí až na Václavské náměstí. Žáci se tedy seznámili s historií Prahy od nejstarších dob po novodobé dějinné události.
Kromě historie se žáci měli možnost blíže seznámit s činností hnutí Borůvka, které napomáhá mladým lidem s handicapem zapojit se do běžného života. I tyto informace byly pro žáky oboru Sociální činnost velkým přínosem.
Žáci, kteří zakončí studium maturitní zkouškou, by kromě odborných znalostí, měli mít i celkový přehled o společnosti a historii naší země, proto jsou historické exkurze  nedílnou součástí ŠVP.
(Monika Hejnová)

 

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801