progeCAD logo

Školní rok 2019/2020 - další akce (ostatní akce na titulní stránce)

KRAJSKÉ KOLO PSYCHOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 4. 3. 2020 se účastnily dvě studentky z 3. ročníku oboru Sociální činnost, Krajského kola psychologické olympiády s tématem „Můj velký sen“. Olympiáda se konala na SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích a celkem se účastnilo 10 soutěžících z Jihočeského kraje ze středních zdravotních škol, jmenovitě z Tábora, Písku, Jindřichova Hradce, Českého Krumlova a Českých Budějovic. Naše studentky velice zdařile prezentovaly psychologickou soutěž se svými esejemi, z nichž si Carola Lautschamová odnesla cenu „Zvláštní ocenění poroty“ se svou prací na téma “Čtení součástí našeho života“. Další výbornou prezentaci představila Anežka Feslová, která prozradila porotě i ostatním soutěžícím svůj velký sen, kterým je cesta do “Austrálie“.

Oběma studentkám velice děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!   Autorka: Petra Vojtová

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V PRVNÍ POMOCI

Letošní školní kolo soutěže v první pomoci proběhlo v pondělí 2. 3. 2020. U soutěžících ze třídy SE2 se hodnotilo, jak dokázali ošetřit jednotlivá zranění na dvou stanovištích. Poradit si museli v situaci v domácnosti, kde došlo k úrazu elektrickým proudem, popálenině, hypoglykémii a pádu z výšky ze schůdků při mytí oken. V druhé situaci si museli poradit s hřebíkem v prstu a pacientem s cévní mozkovou příhodou.  Při hodnocení se přihlíželo např. na to, jak dokázal velitel rozdělit úkoly, zda zachránci správně diagnostikovali zranění, jak se zorientovali na místě nehody, jak volali záchrannou službu, jestli včas a správně ošetřili zranění nebo také to, jestli dodrželi zásady bezpečnosti práce a neohrozili sami sebe. První místo vybojoval tým ve složení Pražmová Markéta, Pešková Pavla, Nováková Veronika, Edelbauer Jiří. Druhé byly Schneiderová Barbora, Urbanová Kristýna, Turková Denisa a na třetím místě skončily Horelicová Nikola, Žyhalková Vladimíra, Šíslová Monika. Obě situace nebyly vůbec jednoduché, za což moc děkujeme figurantům ze třídy SE1, kteří to svými perfektními hereckými výkony soutěžícím vůbec neulehčili. Markétě Pražmové, Pavle Peškové, Tereze Havelkové a Kristýně Šlapákové přejeme hodně úspěchů v celostátní soutěži s mezinárodní účastí v Mladém Bříšti u Jihlavy. VJ

ŠKOLNÍ KOLO PSYCHOLOGICKÉ SOUTĚŽE

25. února 2020 proběhlo školní kolo Psychologické soutěže, která probíhá každoročně již několik let a  je určena pro žáky z 2. a 3. ročníků maturitních oborů zdravotnických škol. Úkolem žáků bylo v tomto roce zpracovat téma: „Můj velký sen“ formou eseje, projektu, divadla, výzkumu, ….. Školního kola se zúčastnili Anežka Feslová, Carola Lautschamová a Jakub Hladík (všichni SČ 3). V regionálním kole, které se bude konat 3. března na SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích budou naši školu reprezentovat Carola Lautschamová a Anežka Feslová. Přejeme hodně štěstí! (MKu)

VELETRH PRAHA Letňany

Žáci 2. ročníku oborů TRUHLÁŘ a KLEMPÍŘ se 6. 2. 2020 zúčastnili VELETRHŮ v PRAZE Letňanech, kde se konaly veletrhy  ŘEMESLO Praha s festivalem dřeva a nářadí, STŘECHY Praha (střešní konstrukce, krytiny, oplechování), SOLAR Praha (solární technika, fotovoltaika), FOR WOOD (dřevostavby, dřevěné konstrukce), FOR PASIV (pasivní a nízkoenergetické domy), FOR THERM (vytápění, tepelná čerpadla, klimatizace), PURPO Praha (údržba a obnova povrchů). Veletrhy doplnily ukázky řemesel a soutěže žáků středních škol (foto v galerii).

Naši žáci vyhráli vědomostní soutěž a byli pozváni na exkurze do výrobny dřevostaveb, dřevěných eurooken a také na prohlídku bohatého komplexu v ČR jedinečných zachovalých historických krovů v CHEBU. Diskutovali nad širokou škálou modelů dřevostaveb, nátěrů, zahradního nábytku, střešních, fasádních a podlahových skladeb, významu tepelných izolací.

Žáci získali pro školu modely výrobků dřevěných eurooken a dřevohliníkových oken s izolačními trojskly i vzácnou knihu HISTORICKÉ KROVY.  Za výhru v soutěži obdrželi knihu Tajemství našich stromů. (MB)

Jazyky, jazyky, jazyky - maturita nanečisto

Dne 28. 01. 2020 jsme s vyučujícími anglického jazyka, kolegy Martinem Čechem a Zdeňkem Slovákem, připravili pro žáky závěrečného ročníku oboru Zdravotnický asistent „Maturitu na nečisto“. Žáci si zde obdobně jako při vlastní MZ vylosovali konverzační téma v německém i anglickém jazyce, odpovídali na kladené otázky, popisovali obrázky, řešili úkoly k zadanému poslechu, zkusili si však také část věnovanou porozumění čtenému textu. V tomto projektu si žáci ověřili své schopnosti mluvit před jinými osobami k danému tématu, dodržet časový limit při řešení úloh, mnozí však odhalil i své mezery, což pro ně mohlo být skvělým impulsem pro zvýšení intenzity maturitní přípravy.

Děkuji kolegům za pečlivou přípravu materiálů k projektu a žákům za jejich hojnou účast.

Eva Kubáková

Dobrovolnictví - žáci naší školy se stávají dobrovolníky

V současné době je velmi důležité zabývat se mezilidskými vztahy. Žáci oboru Sociální činnost začínají pracovat jako dobrovolníci. Dobrovolníkem je vlastně  každý, kdo ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Svůj volný čas budou naši žáci trávit se seniory v Horní Plané a Kaplici. Někteří věnují svůj čas dětem z Dětského domova a kamarádům, kteří se cítí osamoceně.

MHJ a ICOS

Beseda "Jsem absolvent a co dál"

Žáci 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent zjišťovali své možnosti uplatnění po absolvovíní studia. Zúčastnili se besedy na Úřadu práce v Českém Krumlově. Koordinátorem akce byl Bc. Vendl, který žáky provedl celou škálou povinností absolventů ve vztazích k úřadu práce, k zaměstnavatelům,  ke správě zdravotního a sociálního pojištění a dalšími náležitostmi spojenými s přechodem na trh práce. Následovala beseda a diskuse se zástupci zaměstnavatelů a ředitelkou  Hospodářské komory v Českém Krumlově Ing. Nekolovou. Diskutujícími byli hlavní sestra Nemocnice Český Krumlov, personalistka Nemocnice CK, ředitelka a zaměstnaci Domova pro seniory Wágnerka. V hledáčku zájmu žáků bylo finanční ohodnocení práce ve zdravotnických a sociálních službách, benefity, vzdělání při zaměstnání, kvalifiakční růst a další.

MD, ÚP

Adventní vystoupení studentů a studentek SOŠZ a SOU

Měsíc prosinec si spojujeme nejen s vánočním zdobením domova, pečením, rozjímáním, bilancování nad uplynulým rokem, ale v naší škole se již tradičně nese také ve znamení koncertů a vystoupení žáků oboru Sociální činnosti pro kluby a domovy pro seniory či oddělení Nemocnice v Českém Krumlově. V letošním roce jsme s pásmem koled a vánoční hudby navštívili 10. prosince  Klub pro seniory ve Větřní, 19. prosince jsme zpříjemnili předvánoční atmosféru na odděleních českokrumlovské nemocnice a v DD Wágnerka v Českém Krumlově. Všechna vystoupení se setkala s velkým úspěchem a potleskem. (EKu)

Pobyt s preventivními aktivitami

Ve dnech 13. 9. 2019 – 25. 9. 2019 se žáci prvních ročníků oborů Praktická sestra a Sociální činnost zúčastnili pobytového setkání s preventivními aktivitami.

Pobyt ve sportovním areálu ve Střelských Hošticích byl  naplněn činnostmi, které vedly k sdružení třídních kolektivů a seznámení se s třídními učiteli.

Aktivity pro žáky připravili odborníci ze společnosti Metha z. ú. z Jindřichova Hradce. Hry, při kterých žáci mohli poznat sami sebe i své spolužáky, se odehrávaly v místnosti i v přírodě. Třídy tak mohly změřit i své fyzické síly….

Součástí programu bylo i zhlédnutí filmu Velký dar a následná beseda s odborníky ze sociální oblasti na téma filmu, které je z pohledu žáků vzhledem k jejich budoucí profesi velmi zajímavé – problém nadané dívky v současném světě.

K společně strávenému večeru už neodmyslitelně patřil táborák.

Žáci si pobyt užili a dle jejich slov, vznikla nová přátelství, která obohatí jejich celý čtyřletý pobyt na střední škole.

Historická exkurze Praha 2019

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se třída SČ3 zúčastnila historické exkurze, tentokrát zaměřenou na dějiny hlavního města Prahy. Krásný podzimní den žáci navštívili nejznámější historická zákoutí stověžatého města. Procházka historickou Prahou začala na Vyšehradě, pokračovala do zahrady Senátu ČR, na Pražský hrad, Malostranské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí až na Václavské náměstí. Žáci se tedy seznámili s historií Prahy od nejstarších dob po novodobé dějinné události.
Kromě historie se žáci měli možnost blíže seznámit s činností hnutí Borůvka, které napomáhá mladým lidem s handicapem zapojit se do běžného života. I tyto informace byly pro žáky oboru Sociální činnost velkým přínosem.
Žáci, kteří zakončí studium maturitní zkouškou, by kromě odborných znalostí, měli mít i celkový přehled o společnosti a historii naší země, proto jsou historické exkurze  nedílnou součástí ŠVP.
(Monika Hejnová)

Školní rok 2018/2019

Sebeobrana s Policií ČR

Na sklonku školního roku náš navštívila Policie České republiky. Naštěstí nás jen učili, jak se bránit J. Během dvouhodinového školení sebeobrany jsme se snažili pochytit co nejvíce dovedností, vyslechli jsme si pár historek z policejní praxe a poučili se, jak být ostražití v běžných životních situacích.Zkrátka příjemně a zároveň užitečně strávené horké dopoledne. (KM)

Výstup na Křížovou horu

Poslední dny měsíce června lákají na výlet, a proto třídy oborů Ošetřovatel, Truhlář a Klempíř se svou třídní učitelkou vyrazily zdolat kopec zvaný KŘÍŽÁK. Počasí bylo již od rána teplotně nadnormální a vrchol žáci a žákyně zdolali velmi svižně. Nahoře  byl odměnou nejen krásný výhled na město, ale v trávě se uskutečnil také piknik z donesených zásob – nespornou jedničkou byly šneky z listového těsta od F. Hladkého. Po občerstvení následovalo historické okénko – prohlídka kaple a hledání správných informací v pracovním listu na téma Bílá paní.Následoval rychlý sestup dolů a rozchod na autobus. (Eva Matoušová)

Branný den na základní škole

Stalo se již tradicí, že se s končícím školním rokem naše žákyně zúčastňují branného dne na Základní škole Fantova v Kaplici jako školitelky první pomoci. 25. června 2019 si pro žáky 1. stupně této školy žákyně z druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent připravily 4 stanoviště s praktickými ukázkami a výukou poskytování první pomoci. Kaplické děti si zkusily některou z obvazových technik, naučily se ošetřovat různé druhy krvácení, vyzkoušely si resuscitaci a stabilizovanou polohu. Letošními školitelkami byly: Anna Sýkorová, Barbora Šarvaicová, Natálie Kadlecová, Dora Olišarová, Kristýna Palmová, Simona Szalajová, Klára Klabouchová a Bára Ondřejová.

Mgr. Monika Kurucová

II. ROČNÍK SOUTĚŽE „ PŘÍPRAVA STERILNÍHO STOLKU“

24. 6. 2019 proběhla soutěž pro 2. ročník oboru Zdravotnický asistent v přípravě sterilního stolku. Zúčastnilo se 19 žákyň, z nichž nejlepší výkon předvedla Anna Sýkorová. Na druhém místě se umístila Dora Olišarová a na třetím Michaela Řebíková. Úkolem soutěžících bylo připravit sterilní stolek s pomůckami na malý chirurgický zákrok za aseptických podmínek a v co nejkratším čase. Nejrychleji byl připraven stolek v čase 1 minuta a 35 sekund, nejpomalejší čas byl 3 minuty a 38 sekund.

Mgr. Monika Kurucová

Celostátní soutěž v první pomoci 19.- 20. 6. 2019

Letošní 25. ročník soutěže v první pomoci, na kterém se sešlo 29 škol z ČR, Slovenska a Rakouska, umožnil našim žákyním ze třídy ZA2 vyzkoušet si zvládnout první pomoc v situacích se kterými se mohou setkat v běžném životě. Své dovednosti si do tábora Mladé Bříště  u Jihlavy odjely vyzkoušet Johana Bejnová- velitelka, Michaela Řebíková, Tereza Pochová a Barbora Sklenářová. Během dvoudenní soutěže zvládly 9 stanovišť a test zdatnosti. Diagnostikovat a ošetřit musely pacienty s cévní mozkovou příhodou, infarktem myokardu a cukrovkou. Také si dokázaly poradit se zlomeninami, cizím tělesem v ráně, masivním krvácení, popáleninami, pádem z výšky, úrazem elektrickým proudem nebo s bezvědomím v opilosti. Poradit si musely i v situací, ve které hovořily pouze německy a anglicky. Velmi náročné bylo zvládnutí úrazů při autonehodě. Našim žákyním moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a těší nás, že naši budoucí zdravotníci umí reagovat v náročných situacích a dokázali by raněné v ohrožení života zachránit. Fotografie ve fotogalerii.

Žákyně u soudu

Dne 12.6.2019 žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent navštívily Okresní soud v Českém Krumlově. Naše žákyně se zúčastnily soudního jednání a následného vyhlášení rozsudku. Po ukončení jednání byl žákyním vyhrazen prostor na dotazy jakékoli povahy a to konkrétně na soudkyni, státní zástupkyni a obhájkyni. Díky soudnímu jednání měly žákyně možnost zjistit, jak takové jednání probíhá a tím se přiblížit k porozumění teorie. (Aneta Černá)

 

Prefa

Anet Č.Žáci 1. a 2. ročníku oboru KLEMPÍŘ navštívili dne 4.6.2019 přenášku firmy PREFA s názvem "PREFA ALUMINIUMPRODUKTE- STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY Z HLINÍKU", která se konala v přednáškovém sále SVĚT  Clarion Congress hotelu v Českých Budějovicích. Firma PREFA představila a na modelech předvedla praktické ukázky zpracování svého výrobního programu, materiály, střešní i fasádní skladby, systémy odvodnění střech, detaily střech v horách v oblastech s extrémním větrným zatížením, protisněhová a protipovodňová opatření. Firma PREFA byla založena po 2. světové válce v Rakouském Salcburku, kde klempíř Alois Gödl vyvinul lisováním a falcováním střešní tašku z hliníku inspirovanou tradičními šindeli. Název firmy PREFA vznikl spojením dvou německých slov PRESSEN a FALZEN (lisovat a drážkovat-falcovat). Od té doby firma rozšířila svá zastoupení po Evropě, své materiály uplatnila na významných stavbách, získala řadu ocenění. Účastníci semináře byly pozváni do školícího centra PREFA Academy, které bylo založené v ČR v roce 2005 a nabízí kurzy pro klempíře v zimním období.  Fotky ve fotogalerii (MB)

Sbírky 2018-2019

Ve šk. roce 2018/2019 bylo vybráno ve všech pěti charitativních  sbírkách celkově cca 35.160,- Kč. Sbírek se účastnily třídy SE1, ZS2, ZA2, ZA3 SBÍRKA „SVĚTLUŠKA“ (září 2018) – 16. ročník sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ“ – ZA2, vybraná částka 11.137 (vloni bylo vybráno12.998 Kč). Žáci a žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent se již tradičně zapojili do podzimní sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“, která proběhla 11.9.1018. Jde o tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. I v letošním školním roce žákyně nabízely k prodeji sbírkové prodejní předměty (tykadla, náramky, píšťalky a zubní kartáčky a zdarma jako pozornost butonky s logem sbírky), ve městě Český Krumlov, v blízkém okolí i v Českých Budějovicích. Celý článek zde (JKe)

Představení práce kynologa

Jak vycvičit záchranného psa měly možnost vidět naše budoucí sestřičky ze třídy SE1 v úterý 5. 6. 2019 přímo ve škole v rámci výuky první pomoci. Navštívil je člen Jihočeské záchranné brigády kynologů Michal Svoboda, nositel titulů Mistr sportu, Mistr světa ve vodních pracech z roku 2007 a národní rozhodčí Svazu záchranných brigád kynologů se svým psem Norisem. V úvodu povyprávěl o vhodných plemenech psů k výcviku, vhodnému věku psů pro záchranné práce a o jejich výchově. Popsal, co vše musí pes i jeho psovod zvládnout např. při vyhledávání zraněných a mrtvých v sutinách domu nebo při vyhledávání utonulých. Nejvíce naše sestřičky zaujala praktická ukázka práce psa a psovoda při vyhledávání figurantky na souši a záchrana „tonoucí“ figurantky v řece. Za poutavé přiblížení práce se záchrannými psy a vůbec za práci všech záchranářů moc děkujeme. Fotografie ve fotogalerii. VJ

Soutěž mladých zdravotníků

Okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků – Oblastní spolek Českého červeného kříže, Český Krumlov

Dne 16. 5. 2019 se žáci 1. ročníku oboru Praktická sestra a 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent na jedno dopoledne stali součástí týmu českokrumlovského Oblastního spolku Českého červeného kříže, který každoročně pořádá okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků.

Cílem akce je učit mladší generace kvalitní a přínosné první pomoci. Soutěže se zúčastnily děti ze základních škol z Českokrumlovska, které soutěžily v pětičlenných týmech, ve dvou věkových kategoriích (1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ). Soutěžní stanoviště byla rozmístěna v prostorách Domova dětí a mládeže Český Krumlov.

Naši žáci se do soutěže zapojili jako figuranti, jako doprovod družstev na jednotlivá soutěžní stanoviště, a také pomáhali při prezenci a výdeji stravy. I pro ně samotné byla soutěž velkým přínosem, neboť si mohli v modelových situacích ověřit, jak by sami obstáli při poskytování první pomoci raněnému s popáleninou, zlomeninou nohy, závažným podchlazením, poraněním páteře, tepenným krvácením, raněnému po zásahu elektrickým proudem, nemocnému v hypoglykemickém šoku atd. Poděkování všech zúčastněných patří ředitelce soutěže paní Yvetě Stýblové. Foto ve fotogalerii

(HZ)

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE „KLINICKÁ PROPEDEUTIKA A PATOFYZIOLOGIE ZAJÍMAVĚ“

20. března 2019 se žákyně druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent Zuzana Tisoňová, Kristýna Macorlíková a Bára Ondřejová zúčastnily krajského kola soutěže v předmětu klinická propedeutika, které pořádala SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích. Soutěž je určena pro žáky zdravotnických škol a kromě našich děvčat se zúčastnili také žáci z Českých Budějovic, Písku a Jindřichova Hradce. Zuzana Tisoňová vypracovala prezentaci na téma Spirometrie, Kristýna Macorlíková s Bárou Ondřejovou si vybraly pro svou práci téma Mononukleóza. Děvčatům patří velký dík za výbornou reprezentaci naší školy.
Monika Kurucová

Soutěž v první pomoci- školní kolo

Školní kolo soutěže v první pomoci letos proběhlo 19.2.2019. Na dvou stanovištích si žákyně a žáci ze tříd ZA2 a OS1 vyzkoušeli, zda by uměli zareagovat při úrazech, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Vyřešit museli dvě situace. Při jedné došlo u kamarádek na bruslích k nehodě. Poradit si museli s uštknutím od hada, odřeninami, podvrtnutým kotníkem a s krvácením z nosu. Druhá situace imitovala oslavu narozenin, kdy došlo k vzájemnému napadení oslavenců. Mezi opilými museli zachránci najít raněné s tepenným krvácením, bodnou ranou v břiše s cizím tělesem a člověka v bezvědomí. Velmi děkujeme žákyním ze třídy SE1 za velké nasazení a perfektní herecké výkony. Soutěžícím děkujeme za zodpovědný přístup k celé soutěži a pěkně výsledky. Fotografie ve fotogalerii. VJ

Exkurze v nemocnici Český Krumlov a.s.

Během února se žáci třídy SE1 zúčastnili exkurze v nemocnici Český Krumlov. Seznámili se s ošetřovací jednotkou, kam budou od příštího roku chodit na praktickou výuku. Oddělením sterilizace je provedla a velmi poutavě o provozu pohovořila vrchní sestra paní Smolinová.  Žáci zde měli možnost vidět celý proces dezinfekce a sterilizace a mohli si tak propojit teoretické znalosti s praktickým provozem.  VJ

Exkurze v Arpidě - leden

Žáci 2. ročníku oboru sociální činnost navštívili v lednu Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA, které se specializuje na rehabilitaci, pomoc, integraci a vzdělávání zdravotně postižených. Žákům byl nejprve osvětlen chod a historie organizace. Následovala komentovaná prohlídka, při které se žáci setkali jak se zaměstnanci, tak i s klienty. Poslední část exkurze byla zaměřena především na dotazy žáků a volnočasové aktivity, které ARPIDA organizujem.

Přednáška OSPODU

Dne 14. 1. 2019 se uskutečnila odborná přednáška pracovnice Odboru sociálních věcí města České Budějovice. Žáci a žákyně se od odborníka z praxe dozvěděli informace o činnosti Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Za přednášku Mgr. Kuzbové mnohokrát děkujeme.

SBÍRKA „SVĚTLUŠKA“ (září 2018) – 16. ročník sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ“ – ZA2, vybraná částka 11.137,-  (vloni bylo vybráno12.998,- Kč)

Žáci a žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent se již tradičně zapojili do podzimní sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“, která proběhla 11.9.1018. Jde o tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. I v letošním školním roce žákyně nabízely k prodeji sbírkové prodejní předměty (tykadla, náramky, píšťalky a zubní kartáčky a zdarma jako pozornost butonky s logem sbírky), ve městě Český Krumlov, v blízkém okolí i v Českých Budějovicích. Žákyním se podařilo vybrat celkem 11.137 Kč. (což je o 850 Kč méně, než v loňském roce, ale přesto velice pěkná částka).  Nejúspěšnější byla dvojice žákyň, Řebíková M. a Pochová T., která prodala všechny předměty a tím vybrala přes 2220,- Kč. Další nejúspěšnější byla trojice Szalajová S., Palmová K. a Kadlecová N. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc nevidomým, aby mohli žít lépe a samostatně, aby se mohli lépe integrovat do společnosti, a to na zakoupení různých SPECIÁLNÍCH POMŮCEK pro nevidomé, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na vodící psy, na osobní asistenty dětem, aby se mohly začlenit do běžných škol, seniorům, aby mohli žít doma a nemuseli do ústavu. „ Světluška“ zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti. Žáci a žákyně naší školy pomohli „svítit“ na cestu nevidomým dětem i dospělým v České republice. Děkujeme všem žákům a žákyním, že se do akce zapojili.

SRDÍČKOVÝ DEN (září 2018) – ZS2, vybraná částka 3878,- Kč (vloni vybráno 5680,-)

18.9.2018 se žáci a žákyně 2. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnili celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Žáci nabízeli ve městě Český Krumlov a jeho okolí k prodeji tradiční magnetky a přívěsky se žetony do nákupních košíků. Žáci byli úspěšní, podařilo se prodat celkem 178 sbírkových předmětů a tím vybrat částku 3878,- Kč. Částka bude použita na pomoc vážně nemocným dětem, jež jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek – invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, dále např. na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou jejich stav vyžaduje. Děkujeme všem žákům, že se do akce zapojili. Nejúspěšnější byla dvojice žákyň Lautschamová C. a Feslová A., které prodaly všechny sbírkové předměty (62) v hodnotě cca 2100,- Kč.

Všem žákům a žákyním, kteří se aktivně a zodpovědně zúčastnili charitativních sbírek děkuji.
Keřková Jitka.

Lékaři bez hranic zblízka

V týdnu od 9. – 12. 10 2018 jsme s některými třídami naší školy navštívili putovní interaktivní výstavu Lékařů bez hranic na českokrumlovském náměstí, kde studenti zažili, jak to vypadá na misi, a zjistili, v jakých podmínkách pracují Lékaři bez hranic.

Expozici tvoří stany, které používají „Lékaři bez hranic“ na některých misích. Prošli jsme si je společně s průvodci a poslechli si velice poutavé příběhy a zážitky z misí. Zde jsme se také dozvěděli, jak vypadá intervence v případě přírodních katastrof, boj s epidemiemi (s krvácivou horečkou ebola, s cholerou), psychosociální pomoc lidem prchajícím z domovů kvůli válkám, nepokojům, přírodním katastrofám, extrémní chudobě nebo jak se pozná a jak se léčí podvýživa.

Bylo nám umožněno ochutnat terapeutickou pastu k léčbě dětské podvýživy, vyzkoušet triáž, masáž srdce, nebo díky brýlím na virtuální realitu nahlédnout například do uprchlického tábora Domíz v Iráku.
(KM)

Lekari-bez-hranic

Adaptační kurz SE1

Ve dnech 24.- 26. 9. 2018 absolvovali žáci třídy SE1 Adaptační kurz ve Střelských Hošticích. Na kurz odjeli žáci společně s třídní učitelkou Mgr. Věrou Janásovou a školním metodikem prevence paní Mgr. Monikou Hejnovou. Program pro naše nové žáky zajistili pracovníci organizace Metha Mgr. Bc. Božena Havlová a Bc. Matěj Chmel. Program byl uzpůsobený tak, aby se žáci vzájemně poznali při práci a při řešení problémů. Jednotlivé úkoly je vedly ke vzájemné komunikaci, spolupráci i ke vzájemné podpoře. Ale ani ve chvilkách volna se žáci nenudili. Uměli se sami zabavit a velmi oceňujeme, že se dokázali všichni vzájemně respektovat. Velký obdiv jim patří za statečný přístup k nepřízni počasí a zvládnutí dvou opravdu chladných nocí.

Všem zúčastněným žákům třídy SE1 moc děkujeme za příjemnou atmosféru na kurzu, těšíme se na další společné akce a přejeme hodně úspěchů při studiu na naší škole. Fotografie ve fotogalerii.

VJ

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801