Novinky

Změny od 25. listopadu
25. 11. 2020
Od 25. listopadu nastupují na prezenční výuku žáci koncových ročníků, a je prezenčně praktické vyučování (ve skupinách do 20 žáků). Celý text viz odkaz.
Odkaz: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf
Změna termínu a způsobu konání třídních schůzek
19. 11. 2020
Oznamujeme změnu termínu čtvrtletní pedagogické rady a následných třídních schůzek z 12. 11. na 19. 11. (čtvrtek). Od 15:00 hodin sledujte Bakaláře, dále vás jednotliví třídní učitelé budou informovat o možnostech zjištění hodnocení studijních výsledků žáků.
Změna úředních hodin studijního oddělení
22. 10. 2020
Úřední hodiny studijního oddělení jsou pondělí a středa od 8.00 do 14.00. Platí ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do odvolání. Platí pro nouzový stav a úřední hodiny byly změněny z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.
Znovuobnovení praxe zdravotnických a sociálních oborů
20. 10. 2020
Dle usnesení vlády ze dne 19. října 2020 - znovupovolení praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Celý text viz odkaz
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/862_usnenseni_vlady_ze_dne_19._10._2020.pdf
Poradenství a psychologická pomoc
19. 10. 2020
Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich. Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc - na FB
Odkaz: http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-reditel/2081
Školní jídelna od 12. října
16. 10. 2020
Připomínáme všem žákům ev. rodičům žáků, kteří nemají zájem o obědy, odhlaste si je! Obědy na říjen si odhlašuje každý sám. Zálohy na měsíc listopad už nebudou strženy z účtů. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Jídlo je možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou odběru z výdejního okýnka v době 11:45 - 12:30 buď přímo na talíř nebo do čistých vlastních jídlonosičů. Ostatní žáci si obědy odhlásí.
Epidemie žloutenky v Jihočeském kraji
16. 10. 2020
Očkování proti virové hepatitidě A se provádí velice dobře imunogenní vakcínou, po 1. dávce je ochrana do 14 dnů. Zhruba za rok je nutné aplikovat booster a pak je již dlouhodobá imunita. Cena vakcíny je 1200 Kč, každá pojišťovna přispívá 500 Kč. Není to očkování povinné, pouze doporučené, proto není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově Havraní 594, 381 01 Český Krumlov. Hygienickou stanici můžete kontaktovat telefonicky, datovou schránkou nebo poštou. Osobně v úředních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě s konkrétním zaměstnancem. Úřední podání lze učinit poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem přes e-podatelnu. Podání, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, můžete také nechat v improvizovaném boxu.
Pracovní povinnost žáků
14. 10. 2020
Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1027 a v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 vláda ukládá žákům a studentům pracovní povinnost poskytování péče v zařízeních sociálních služeb a pracovní povinnost k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, a to po dobu trvání nouzového stavu. Celý text včetně podmínek a základních informací k realizaci této pracovní povinnosti čtěte viz odkaz a dokument pro sociální služby čtěte pod odkazem AKTUÁLNĚ (Aktuální situace ve škole - na úvodní straně).
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/859_pracovni_povinnost_-_sestry,_zdrav.asist..pdf
Nábor dobrovolníků - Jihočeský kraj
14. 10. 2020
S ohledem na současnou situaci Vás vyzývá vedení Jihočeského kraje, jako představitele škol, abyste svým žákům a studentům sdělili možnost přihlásit se v rámci dobrovolnictví k pomoci kraji v oblasti zdravotnické, sociální i dalších oblastech tak, abychom společně zvládli danou situaci. Informace k pomoci a přihlášení se (dotazník) jsou na adrese https://www.kraj-jihocesky.cz/nabor-dobrovolniku-v-jihoceskem-kraji nebo viz přiložený odkaz níže.
Odkaz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bhid2PSyf0OCw5iqc0Ext3P9LV0nUuJJpm7F5CT53kZUMEk5VUVXVkNUNzVNUDA3MkgxR1RKQVdVNy4u
Zrušena také praktická výuka
13. 10. 2020
Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. Zrušena je také praktická výuka, žáci se vzdělávají distančně i v OV.
Uzavření školy od 12. 10. 2020
9. 10. 2020
Od pondělí 12. října 2020 je prezenční výuka zrušena, probíhá distanční výuka (u SŠ a VOŠ s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy). Žáci jdou podle rozvrhu jak na SPV, tak na OV na jednotlivá pracoviště, tak na OSN do nemocnice. Žáci, kteří na OV nepůjdou (nemoc, karanténa, uzavřené pracoviště) tuto skutečnost oznámí třídnímu učiteli a UOV (obory KC a PR podají informaci paní Mejzlíkové). Pro absenci z důvodu nemoci platí obvyklá pravidla omlouvání absence. Celkový přehled viz odkaz:
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/857_uzavreni_skol_od_12._10._2020.pdf
Sdělení zřizovatele
1. 10. 2020
v souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR Vám sdělujeme, že Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona. V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy).
Ukončení karantény
28. 9. 2020
Žáci, kteří mají potvrzené ukončení karantény, nastupují do školy dle rozvrhu (teoretická výuka nebo odborný výcvik). Více viz odkaz
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/856_ukonceni_karanteny.docx
Volno pro žáky
25. 9. 2020
V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 na pátek 25. září 2020 volný den pro žáky. Volno pro žáky a home office pro zaměstnance se vyhlašuje na základě doporučení ministra zdravotnictví. Návrh na vyhlášení ředitelského volna byl projednán Bezpečnostní radě Jihočeského kraje, vedenou hejtmankou kraje Mgr. Ivanou Stráskou a též v rámci vedení Krajské hygienické stanice s tím, že návrh odpovídá záměrům snížit kontakty ve školách na dobu alespoň 4 dnů, neboť s pátkem souvisí i volné pondělí, kdy je státní svátek.
Oznámení ke dni 21. 9.
21. 9. 2020
Ředitelka školy oznamuje, že dne 21. 9. 2020 jsou zařazeni do karantény žáci OŠ 1 a KČ 1. Žáci dodržují pravidla karantény viz Co dělat, když jsem v karanténě: https://koronavirus.mzcr.cz/co-delat-kdyz-jsem-v-karantene. Pravidla karantény rovněž dodržují žáci, kteří byli do karantény zařazeni z důvodu rodinných nebo osobních kontaktů s covid pozitivní osobou.
Oznámení ke dni 19. 9.
19. 9. 2020
Ředitelka školy oznamuje, že dne 18. září 2020 byl ve škole prokázán pozitivní výskyt COVID–19 u jednoho žáka ve třídách SČ2 a KČ2/OŠ2. Z tohoto důvodu je v těchto třídách z preventivních důvodů nařízena počínaje dnem 19. 9. 2020 karanténa předběžně do 29. 9. 2020.
Oznámení - COVID 19
17. 9. 2020
Ředitelka školy oznamuje, že dne 16. září 2020 byl v SOŠZ a SOU Český Krumlov, Tavírna 342, prokázán pozitivní výskyt COVID–19 u jednoho žáka. Z tohoto důvodu je třídě SE2 z preventivních důvodů nařízena počínaje dnem 17. 9. 2020 domácí karanténa. Ředitelka školy nařizuje dnem 17. 9. 2020 až do odvolání povinné nošení roušek v chodbách a třídách školy.
Vítejte v novém školním roce
1. 9. 2020
Milí žáci a vážení rodiče, vítejte v novém školním roce 2020/2021 a přejme si, aby byl pro všechny úspěšný. Dbejme prosím pokynů pro zvýšená hygienická opatření a chraňme tím své zdraví a zdraví druhých.
Úřední hodiny studijního oddělení
25. 8. 2020
Ve dnech 25.08. až 31.08.2020 budou úřední hodiny studijního oddělení od 8:00 do 15:00.
Oznámení - Parkování u školy
25. 8. 2020
Ve dnech 25.08. až 28.08.2020 nebude možné využít parkovací plochu před školou z důvodu prací na parkovišti.
Informace k adaptačnímu kurzu v září
25. 6. 2020
V přiloženém souboru jsou uvedeny základní informace pro žáky a rodiče k adaptačnímu kurzu v září 2020.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/847_adaptacni-2020.pdf
2. kolo přijímacího řízení pro rok 20/21
18. 6. 2020
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Seznam oborů a počty volných míst viz přiložený odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/846_2._kolo_prijimaciho_rizeni.docx
Seznam přijatých žáků
16. 6. 2020
V příloze naleznete Seznam přijatých žáků. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zájem studovat na naší škole. Zápisové lístky je možné odevzdat na studijní oddělení denně od 8.00 do 13.00 hodin nebo zaslat poštou. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/844_seznam_prijatych_prihlasenych_zaku.pdf
VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
16. 6. 2020
Oznámení o vyhIášení ředitelského volna: V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 dne 29. a 30. června 2020 volno pro žáky z důvodu realizace projektu Bezbariérové řešení budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově. Vysvědčení bude žákům vydáno 26. 6. 2020, čas a místo vydání vysvědčení bude upřesněno třídními učiteli.
Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory
9. 6. 2020
Výsledky přijímacího řízení budou na tomto místě zveřejněny v úterý 16. června 2020: Obor praktická sestra (53-41-M/03) Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v jednotlivých oborech vzdělání. ŽÁDOST O NOVÉ ROZHODNUTÍ stáhnete v sekci Pro uchazeče/Přijímací řízení SOŠZ/dole na stránce v přiložených souborech (přidáno 9. 6. 2020)
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/845_vysledky_prij._rizeni_-dopis.docx
Název souboruFormátVelikostPřidáno
Výzva Asociace zdravotnických škol docx 16 kB 16.3.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801