ARCHIV NOVINEK

Novinky

Karanténa třídy SE1
23. 11. 2021
Ve škole bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 u studentky 1. ročníku praktická sestra. Do karantény musí všechny děti a dospělí, kteří byli s nemocnou dne 22. 11. 2021 v rizikovém kontaktu. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 6. 12. 2021. (Karanténa neplatí pro žáky s ukončeným očkováním a proděláním Covidu do 180 dní.) Karanténu lze zkrátit absolvováním PCR testu po 5 až 7 dnech od 22. listopadu. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 29. 11. 2021. Všechny osoby v rizikovém kontaktu obdrží SMS s informací setkání dítěte s covid pozitivním nemocným a odkazem na sebetrasování. Pokud si neprovedou sebetrasování, zavolá jim pracovník externího call centra a vše o karanténě vysvětlí. Stejná opatření platí i pro dospělé, včetně PCR testu. SLEDUJTE POKYNY K VÝUCE A ROZVRH PRO DISTANČNÍ VÝUKU ŽÁKŮ V KARANTÉNĚ
Třídní schůzky 23. 11.
22. 11. 2021
Vážení rodiče a přátelé školy, pro vstup do školy za účelem třídních schůzek musí osoby nad 18 let dokládat dokončené očkování (nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu) nebo prodělanou nemoc (od laboratorního potvrzení pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní). Prosíme o dodržování pravidel respirační hygieny (dezinfekce rukou, rozestupy, respirátory). S rodiči, kterým současná Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví neumožňují osobní přítomnost na třídních schůzkách, se učitelé spojí telefonicky v nejkratší možné lhůtě. Děkujeme za pochopení. (Třídní schůzky jsou od 16:00 do 18:00)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. 11. 2021
Zveme všechny na Den otevřených dveří, který proběhne v hlavní budově školy dne 19. 11. 2021. Prohlídku odloučených pracovišť je potřeba domluvit individuálně na telefonu 380 715 409. Skupiny žáků ze základních škol očekáváme od 9:00 hodin (zástupce základních škol prosíme o informaci o velikosti skupiny a předpokládaném čase příchodu) a žáky i rodiče pak individuálně od 13:00 do 17:00 hodiny. Protiepidemická opatření budou dle platných vládních opatření pro konkrétní období.
Karanténa části třídy KZO 3
17. 11. 2021
Ode dne 17. 11. je část třídy KZO3 (kuchař-číšník, ošetřovatel a zedník 3. ročník) v karanténě. Sledujte pokyny k výuce. Do karantény musí všechny děti a dospělí, kteří byli s nemocnou dne 15. 11. 2021 v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je každý, kdo byl s pozitivní osobou v kontaktu bez ochrany dýchacích cest po dobu delší než 15 minut. Výjimku z karantény mají očkované osoby (minimálně 14 dní od ukončeného očkování) a osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Prosíme rodiče, aby u dětí zajistily odběr na PCR ve dnech 20. až 22. 11. 2021 prostřednictvím praktického lékaře dítěte. Ten vystaví žádanku a odešle dítě na PCR vyšetření. Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 22. 11. 2021. Všechny osoby v rizikovém kontaktu obdrží SMS s informací setkání dítěte s covid pozitivním nemocným a odkazem na sebetrasování. Pokud si neprovedou sebetrasování, zavolá jim pracovník externího call centra a vše o karanténě vysvětlí. Stejná opatření platí i pro dospělé, včetně PCR testu.
Změna termínu třídních schůzek
9. 11. 2021
Třídní schůzky se z organizačních důvodů odkládají na 23. 11. 2021 ve stejných časech (16:00 až 18:00 hodin).
Karanténa části třídy SČ1
9. 11. 2021
Ode dne 10. 11. je část třídy SČ1 v karanténě. Sledujte pokyny k výuce. Do karantény musí všechny děti a dospělí, kteří byli s nemocnou dne 8. 11. 2021 v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je každý, kdo byl s pozitivní osobou v kontaktu bez ochrany dýchacích cest. Výjimku z karantény mají očkované osoby (minimálně 14 dní od ukončeného očkování) a osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Prosíme rodiče, aby u dětí zajistily odběr na PCR ve dnech 14.-16. 11. 2021 prostřednictvím praktického lékaře dítěte. Ten vystaví žádanku a odešle dítě na PCR vyšetření. Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 15. 11. 2021. Všechny osoby v rizikovém kontaktu obdrží SMS s informací setkání dítěte s covid pozitivním nemocným a odkazem na sebetrasování. Pokud si neprovedou sebetrasování, zavolá jim pracovník externího call centra a vše o karanténě vysvětlí. Stejná opatření platí i pro dospělé, včetně PCR testu.
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/977_terminy_v_nemocnicich_pro_testovani.jpeg
Testování od 8. listopadu
7. 11. 2021
Testování dětí PCR metodou po provedeném antigenním testování ve školách dne 08.11.2021 - Na základě nařízeného antigenního testování ve školách a školských zařízeních na území 4 okresů Jihočeského kraje dne 8. listopadu 2021 byly osloveny nemocnice z důvodu přípravy na nutnost co nejrychlejšího provedení testu PCR metodou u pozitivně testovaných žáků. Níže přiložená tabulka (v odkaze) uvádí nabídku nemocnice v daném okrese pro možnost provedení PCR testu. Nevylučuje možnost, že rodiče zvolí pro provedení PCR testu soukromou laboratoř dle vlastního uvážení. Rovněž nevylučuje možnost klasického objednání přes rezervační systém na webových stránkách každé nemocnice.
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/975_testovani_pcr_v_okrese.pdf
Karanténa třídy SE2
4. 11. 2021
Ve škole bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 u studentky 2. ročníku praktická sestra. Do karantény musí všechny děti a dospělí, kteří byli s nemocnou dne 1. 11. 2021 v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je každý, kdo byl s pozitivní osobou v kontaktu bez ochrany dýchacích cest. Výjimku z karantény mají očkované osoby (minimálně 14 dní od ukončeného očkování) a osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 15. 11. 2021. Prosíme rodiče, aby u dětí zajistily odběr na PCR ve dnech 6. – 8. 11. 2021 prostřednictvím praktického lékaře dítěte. Ten vystaví žádanku a odešle dítě na PCR vyšetření. Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 8. 11. 2021. Všechny osoby v rizikovém kontaktu obdrží SMS s informací setkání dítěte s covid pozitivním nemocným a odkazem na sebetrasování. Pokud si neprovedou sebetrasování, zavolá jim pracovník externího call centra a vše o karanténě vysvětlí. Stejná opatření platí i pro dospělé, včetně PCR testu.
Stavební úpravy v budově školy
2. 11. 2021
V období od 5.11.2021 budou prováděny stavební práce spojené s výměnou prosklené stěny na vnitřním schodišti školy. Součástí stavebních úprav bude zabednění – zakrytí vnitřní plochy prosklené stěny a následně její výměna. Práce budou probíhat v interiéru budovy, tudíž je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na vnitřním schodišti. ŘŠ BOZP opatření v přiloženém souboru
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/971_bozp-stavba-prosklena_stena.pdf
Karanténa třídy SO1
1. 11. 2021
Všechny osoby v rizikovém kontaktu obdržely dne 31. 10. SMS s informací o setkání s covid pozitivním nemocným a dále je budou kontaktovat pracovníci externího call centra. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 5. 11. 2021. Žáci si zajistí kontrolní PCR test. Pokud žák nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa. Na žáky i pedagogické pracovníky, kteří jsou očkovaní nebo jsou ve 180denní ochranné lhůtě, se karanténní opatření a testování PCR testem nevztahuje – můžou nadále docházet do školy. V případě, že se i u nich objeví příznaky COVID – 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu. Vzhledem k karanténě vyučujících je nutné respektovat změny v rozvrhu.
Volno pro žáky
21. 10. 2021
Ve dnech 25. a 26. 10. 2021 mají žáci volno z důvodu epidemiologické situace v kraji. ŘŠ
Volno pro žáky
27. 9. 2021
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji z provozních důvodů pro žáky Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 v pondělí 27. září 2021 volný den pro žáky (ředitelské volno). Ředitelka školy
Informace k LVK
16. 9. 2021
Součástí ŠVP je lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. ročníků. V přiloženém dokumentu jsou uvedené základní informace, přihlašujte se u p. učitelky Kolářové do 24. 9.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/957_lvk21-22.pdf
Výdej obědů
2. 9. 2021
S ohledem na protiepidemická opatření se provoz jídelny upravuje takto: 11:10-11:55 Žáci a zaměstnanci SOŠZ a SOU; 11:55-12:00 Dezinfekce stolů; 12:00-13:00 Žáci SUPŠ. Zvýšení ceny oběda pro žáky: 34,- Kč (informace rovněž v sekci Stravování)
Zahájení školního roku 2021/2022
1. 9. 2021
Milí žáci, zahájení školního roku ve středu 1. září 2021 v budově Tavírna v 8:00. Rozpis učeben je zveřejněn u hlavního vstupu. Prosíme rodiče žáků prvních ročníků, aby své děti nedoprovázeli do budovy školy. Pokud potřebujete jednat na studijním oddělení, toto je umístěno v 1. patře přímo proti schodišti. Respirátory jsou nutné.
Schůzka s rodiči žáků 1. ročníků
26. 8. 2021
Zveme rodiče žáků budoucích 1. ročníků na schůzku dne 26.8. od 16:30 hodin. Schůzka se bude týkat informací ke studiu. Připomínáme možnost pořízení studentské karty ISIC, zde v přiloženém odkaze jsou informace, v sekci Úřední deska/Tiskopis, žádosti pak formulář - Žádost o vystavení karty ISIC. Pro žáky stavebních oborů, kteří budou vybaveni OOPP školou, je zde ke stažení Dotazník pro stavební obory.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/949_21-_zadost_o_vystaveni_isic.pdf
Úřední hodiny o prázdninách
21. 6. 2021
Během prázdnin je provoz školy omezen na čas 7:30 -13:00 hodin na hlavní budově Tavírna 342. Úřední hodiny na OP SPV jsou od 7:30  do 13: 00 hodin. V týdnu od 26. 7. do 1. 8. 2021 - dovolená, pracoviště SPV uzavřeno.
Vyplacení odměn
17. 6. 2021
Odměny a stipendijní příspěvky za měsíc červen 2021 si mohou žáci stavebních oborů (SO1, SO2) a oboru prodavač vyzvednout v pondělí 12. července 2021 v době od 7:00 hodin do 17:00 hodin na SPV. Pokud žáci nevyužijí uvedené možnosti pro vyzvednutí odměny, budou odměny a stipendia žákům vyplaceny po nástupu do školy v měsíci září 2021.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení
14. 6. 2021
V přiloženém odkaze jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení - 2. kolo.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/942_vysledky_-_2._kolo_pr.pdf
2. kolo přijímacího řízení - Sociální činnost
27. 5. 2021
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor Sociální činnost. Termín pro podání je přihlášky je 14. červen 2021. Počty volných míst 7. Podrobnosti viz přiložený odkaz na dokument.
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/940_2._kolo_prijimaciho_rizeni_sc.pdf
2. kolo přijímacího řízení - učební obory
27. 5. 2021
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro učební obory. Termín pro podání je přihlášky je 14. červen 2021. Podrobnosti a počty volných míst viz přiložený odkaz na dokument.
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/941_2._kolo_prijimaciho_rizeni_oboryh.pdf
Návrat do lavic
21. 5. 2021
Vážení žáci a rodiče, od 24. 5. 2021 bude zahájena normální prezenční výuka dle rozvrhu. Pro maturitní obory, které jsou tento týden na praxi (OV), platí praxe (OV) dle rozvrhu. Od 24. 5. 2021 začínají maturitní didaktické testy, žádám žáky při přesunech v budově školy o zachování klidu. Dotazy směrujte na třídní učitele. řš
Volný den pro žáky
21. 5. 2021
Volný den pro žáky školy V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji z provozních důvodů pro žáky Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 v pondělí 27. září 2021 volný den pro žáky (ředitelské volno). Mgr. Martina Kokořová ředitelka školy
Výsledky přijímacího řízení
19. 5. 2021
V přiloženém odkaze jsou uvedeny výsledky 1. kola přijímacího řízení. V případě přijetí potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neučiní-li tak, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. V případě, že uchazeč nebyl přijat, požádejte o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole z důvodu, že jste splnil(a) podmínky přijímacího řízení, ale nebyl(a) jste přijat(a) z důvodu počtu přijímaných uchazečů. Vzor žádosti v oddíle PRO UCHAZEČE/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/937_vysledky_prijimciho_rizeni21.pdf
Pokyny k přijímací zkoušce
28. 4. 2021
Ve dnech 5. a 6. května proběhne školní přijímací zkouška na obor Praktická sestra. V přiloženém dokumentu jsou informace o nutnosti předložení negativního testu a další informace k přijímací zkoušce.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/926_prijimaci-zkouska-pokyny.docx
Název souboruFormátVelikostPřidáno
Výzva Asociace zdravotnických škol docx 16 kB 16.3.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801