Novinky

Pokyny k přijímací zkoušce
28. 4. 2021
Ve dnech 5. a 6. května proběhne školní přijímací zkouška na obor Praktická sestra. V přiloženém dokumentu jsou informace o nutnosti předložení negativního testu a další informace k přijímací zkoušce.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/926_prijimaci-zkouska-pokyny.docx
Změna termínu přijímací zkoušky
23. 4. 2021
Termíny školní přijímací zkoušky pro obor Praktická sestra– 5. nebo 6. května 2021. Celý aktualizovaný text přijímacího řízení viz odkaz. Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/918_prijimaci_zkouska--_aktualizace_-_5._a_6._kvetna.pdf
Čtvrtletní hodnocení
15. 4. 2021
Hodnocení výsledků vzdělávání v tomto čtvrtletí proběhne 15. dubna na pedagogické radě od 14:00. Rodiče mohou sledovat průběžně studijní výsledky svých dětí na Bakalářích. O čtvrtletních výsledcích vás budou třídní učitelé informovat telefonicky, e-mailem nebo bude organizována online třídní schůzka dle instrukcí třídního učitele.
Přijímací zkouška - Sociální činnost
5. 3. 2021
Ředitelka školy si vyhradila v rámci kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT (č.j.: MSMT-43073/2020-3) možnost rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky u maturitních oborů, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání nebo je tomuto počtu roven, a to nejpozději do 8. března 2021. Na základě přijatých přihlášek ke vzdělávání v 1. kole rozhodla ředitelka školy takto: Obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost školní přijímací zkouška SE NEKONÁ. Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno na internetových stránkách školy www.zdravkack.cz
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/919_info_k_prijimaci_zkousce_sc.pdf
Úřední hodiny od 1. března
2. 3. 2021
Studijní oddělení-úřední hodiny: Pondělí 8:00-11:00 a 12:00-14:00; dále pak středa 8:00-11:00 a 12:00-14:00. Žádosti o potvrzení a informace prosím zasílejte na sekretariat@zdravkack.cz. U žádosti prosím uvádějte kontaktní údaje (telefon nebo mail), abychom vás mohli o vyřízení žádosti informovat. Děkujeme. (CELÝ TEXT JE TÉŽ VIZ KONTAKTY/ÚŘEDNÍ HODINY)
Provoz školy od 1. března
28. 2. 2021
Provoz škol je od 27. února, resp. od 1. března upraven následovně: (celý text viz odkaz). V článku "Aktuální situace ve škole" (logo PES) jsou tiskopisy formulářů - vzorů pro pohyb mimo bydliště a okres.
Odkaz: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
Provoz školy od 15. února do 28. února
15. 2. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: - v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). - Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.
Úřední hodiny studijního oddělení
5. 2. 2021
Pondělí a středa od 8:00-11:00 a 12:00-14:00, ostatní dny od 8:00-11:00 a 12:00-13:00. Mimo úřední hodiny lze poštu vhodit do schránky u vchodu do budovy Tavírna 342, v době nouzového stavu preferujeme bezkontaktní předání dokumentů, děkujeme za pochopení.
Jak se přihlásit ke studiu?
3. 2. 2021
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 1. března 2021. Vzhledem k situaci doporučujeme zaslání poštou nebo vhození do schránky u vchodu do budovy Tavírna 342. Individuální konzultaci nebo prohlídku školy lze domluvit na tel. 604 847 689. Dotazy k přijímacímu řízení lze posílat na sekretariat@zdravkack.cz, vždy prosím uveďte, o jaký obor vzdělávání máte zájem.
Zpřístupnění testů
2. 2. 2021
Maturanti, pozor - jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na společnou část maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. Přehled testů je v dopise ČŠI, který najdete na stránce VÝUKA/MATURITNÍ ZKOUŠKA.
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/907_infografika_-_inspisetmobile.jpg
Úprava maturit a závěrečných zkoušek
30. 1. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 29. ledna 2021 vydalo Opatření obecné povahy, kterým se mění podoba maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Nejdůležitější změny jsou přehledně shrnuty v tiskové zprávě MŠMT viz ODKAZ. Podrobnosti k maturitní zkoušce sledujte na záložce VÝUKA/MATURITNÍ ZKOUŠKA a informace k závěrečné zkoušce obdobně na VÝUKA/ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA.
Odkaz: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam
Pololetní vysvědčení
25. 1. 2021
Ode dne 28. ledna 2021 bude žákům a zákonným zástupcům zpřístupněno hodnocení žáků ve školním informačním systému (Bakaláři) za 1. pololetí. V individuálních případech, kdy nebudete mít možnost využít Bakaláře, obraťte se na třídního učitele, který vám prostě sdělí výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech. Papírovou formu výpisu z vysvědčení za 1. pololetí žáci obdrží po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na vzdělávání. Odkaz pro rodiče s podrobným návodem pro zobrazení pololetního hodnocení:
Odkaz: https://www.bakalari.cz/Newsletters/2021/bakalari-pololetni-hodnoceni.pdf
Další prodloužení krizových opatření do 14. 2.
24. 1. 2021
Do 14. února včetně - Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod., přičemž usnesením vlády č. 56 ze dne 22. ledna 2021 se účinnost prodlužuje do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.
Prodloužení krizových opatření
7. 1. 2021
Do 22. ledna včetně budou prodloužena všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, tedy omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí. K dílčímu upřesnění dochází u krizového opatření, kterým je omezen provoz školských zařízení. Nově bude možné domlouvat si individuální konzultace i u studentů vysokých škol, uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob. Od 11. ledna 2021 je výuka praktických předmětů u SE, SČ a OŠ dle rozvrhu.
Od 4. ledna 2021
30. 12. 2020
Zahájení výuky je 4. ledna 2021. Začíná se lichým týdnem, tudíž na teorii jsou třídy SO1, KO1 a KO2. Sledujte www školy, MŠMT dle epidemické situace může upravit provoz škol. Aktualizace dle vládního opatření platného od 27. prosince 2020: výuka od 4. ledna 2021 bude probíhat distančně pro všechny obory s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, a dále s výjimkou individuálních konzultací (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník). Info k výuce OSN - do 10. ledna 2021 nebude probíhat.
Výuka od 7. prosince
7. 12. 2020
Přehled výuky čtěte viz Aktuální situace ve škole na titulní stránce. Učební obory mají zcela prezenční výuku, maturitní třídy mají rotační výuku, v příštím týdnu (od 7. 12.) zůstávají na distanční výuce třídy SE2 a SČ2.
Změny od 25. listopadu
25. 11. 2020
Od 25. listopadu nastupují na prezenční výuku žáci koncových ročníků, a je prezenčně praktické vyučování (ve skupinách do 20 žáků). Celý text viz odkaz.
Odkaz: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf
Změna termínu a způsobu konání třídních schůzek
19. 11. 2020
Oznamujeme změnu termínu čtvrtletní pedagogické rady a následných třídních schůzek z 12. 11. na 19. 11. (čtvrtek). Od 15:00 hodin sledujte Bakaláře, dále vás jednotliví třídní učitelé budou informovat o možnostech zjištění hodnocení studijních výsledků žáků.
Změna úředních hodin studijního oddělení
22. 10. 2020
Úřední hodiny studijního oddělení jsou pondělí a středa od 8.00 do 14.00. Platí ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do odvolání. Platí pro nouzový stav a úřední hodiny byly změněny z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.
Znovuobnovení praxe zdravotnických a sociálních oborů
20. 10. 2020
Dle usnesení vlády ze dne 19. října 2020 - znovupovolení praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Celý text viz odkaz
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/862_usnenseni_vlady_ze_dne_19._10._2020.pdf
Poradenství a psychologická pomoc
19. 10. 2020
Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich. Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc - na FB
Odkaz: http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-reditel/2081
Školní jídelna od 12. října
16. 10. 2020
Připomínáme všem žákům ev. rodičům žáků, kteří nemají zájem o obědy, odhlaste si je! Obědy na říjen si odhlašuje každý sám. Zálohy na měsíc listopad už nebudou strženy z účtů. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Jídlo je možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou odběru z výdejního okýnka v době 11:45 - 12:30 buď přímo na talíř nebo do čistých vlastních jídlonosičů. Ostatní žáci si obědy odhlásí.
Epidemie žloutenky v Jihočeském kraji
16. 10. 2020
Očkování proti virové hepatitidě A se provádí velice dobře imunogenní vakcínou, po 1. dávce je ochrana do 14 dnů. Zhruba za rok je nutné aplikovat booster a pak je již dlouhodobá imunita. Cena vakcíny je 1200 Kč, každá pojišťovna přispívá 500 Kč. Není to očkování povinné, pouze doporučené, proto není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově Havraní 594, 381 01 Český Krumlov. Hygienickou stanici můžete kontaktovat telefonicky, datovou schránkou nebo poštou. Osobně v úředních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě s konkrétním zaměstnancem. Úřední podání lze učinit poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem přes e-podatelnu. Podání, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, můžete také nechat v improvizovaném boxu.
Pracovní povinnost žáků
14. 10. 2020
Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1027 a v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 vláda ukládá žákům a studentům pracovní povinnost poskytování péče v zařízeních sociálních služeb a pracovní povinnost k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, a to po dobu trvání nouzového stavu. Celý text včetně podmínek a základních informací k realizaci této pracovní povinnosti čtěte viz odkaz a dokument pro sociální služby čtěte pod odkazem AKTUÁLNĚ (Aktuální situace ve škole - na úvodní straně).
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/859_pracovni_povinnost_-_sestry,_zdrav.asist..pdf
Nábor dobrovolníků - Jihočeský kraj
14. 10. 2020
S ohledem na současnou situaci Vás vyzývá vedení Jihočeského kraje, jako představitele škol, abyste svým žákům a studentům sdělili možnost přihlásit se v rámci dobrovolnictví k pomoci kraji v oblasti zdravotnické, sociální i dalších oblastech tak, abychom společně zvládli danou situaci. Informace k pomoci a přihlášení se (dotazník) jsou na adrese https://www.kraj-jihocesky.cz/nabor-dobrovolniku-v-jihoceskem-kraji nebo viz přiložený odkaz níže.
Odkaz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bhid2PSyf0OCw5iqc0Ext3P9LV0nUuJJpm7F5CT53kZUMEk5VUVXVkNUNzVNUDA3MkgxR1RKQVdVNy4u
Název souboruFormátVelikostPřidáno
Výzva Asociace zdravotnických škol docx 16 kB 16.3.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801