ARCHIV NOVINEK

Novinky

Informace k LVK
16. 9. 2021
Součástí ŠVP je lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. ročníků. V přiloženém dokumentu jsou uvedené základní informace, přihlašujte se u p. učitelky Kolářové do 24. 9.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/957_lvk21-22.pdf
Výdej obědů
2. 9. 2021
S ohledem na protiepidemická opatření se provoz jídelny upravuje takto: 11:10-11:55 Žáci a zaměstnanci SOŠZ a SOU; 11:55-12:00 Dezinfekce stolů; 12:00-13:00 Žáci SUPŠ. Zvýšení ceny oběda pro žáky: 34,- Kč (informace rovněž v sekci Stravování)
Zahájení školního roku 2021/2022
1. 9. 2021
Milí žáci, zahájení školního roku ve středu 1. září 2021 v budově Tavírna v 8:00. Rozpis učeben je zveřejněn u hlavního vstupu. Prosíme rodiče žáků prvních ročníků, aby své děti nedoprovázeli do budovy školy. Pokud potřebujete jednat na studijním oddělení, toto je umístěno v 1. patře přímo proti schodišti. Respirátory jsou nutné.
Schůzka s rodiči žáků 1. ročníků
26. 8. 2021
Zveme rodiče žáků budoucích 1. ročníků na schůzku dne 26.8. od 16:30 hodin. Schůzka se bude týkat informací ke studiu. Připomínáme možnost pořízení studentské karty ISIC, zde v přiloženém odkaze jsou informace, v sekci Úřední deska/Tiskopis, žádosti pak formulář - Žádost o vystavení karty ISIC. Pro žáky stavebních oborů, kteří budou vybaveni OOPP školou, je zde ke stažení Dotazník pro stavební obory.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/949_21-_zadost_o_vystaveni_isic.pdf
Úřední hodiny o prázdninách
21. 6. 2021
Během prázdnin je provoz školy omezen na čas 7:30 -13:00 hodin na hlavní budově Tavírna 342. Úřední hodiny na OP SPV jsou od 7:30  do 13: 00 hodin. V týdnu od 26. 7. do 1. 8. 2021 - dovolená, pracoviště SPV uzavřeno.
Vyplacení odměn
17. 6. 2021
Odměny a stipendijní příspěvky za měsíc červen 2021 si mohou žáci stavebních oborů (SO1, SO2) a oboru prodavač vyzvednout v pondělí 12. července 2021 v době od 7:00 hodin do 17:00 hodin na SPV. Pokud žáci nevyužijí uvedené možnosti pro vyzvednutí odměny, budou odměny a stipendia žákům vyplaceny po nástupu do školy v měsíci září 2021.
Výsledky 2. kola přijímacího řízení
14. 6. 2021
V přiloženém odkaze jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení - 2. kolo.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/942_vysledky_-_2._kolo_pr.pdf
2. kolo přijímacího řízení - Sociální činnost
27. 5. 2021
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor Sociální činnost. Termín pro podání je přihlášky je 14. červen 2021. Počty volných míst 7. Podrobnosti viz přiložený odkaz na dokument.
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/940_2._kolo_prijimaciho_rizeni_sc.pdf
2. kolo přijímacího řízení - učební obory
27. 5. 2021
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro učební obory. Termín pro podání je přihlášky je 14. červen 2021. Podrobnosti a počty volných míst viz přiložený odkaz na dokument.
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/941_2._kolo_prijimaciho_rizeni_oboryh.pdf
Návrat do lavic
21. 5. 2021
Vážení žáci a rodiče, od 24. 5. 2021 bude zahájena normální prezenční výuka dle rozvrhu. Pro maturitní obory, které jsou tento týden na praxi (OV), platí praxe (OV) dle rozvrhu. Od 24. 5. 2021 začínají maturitní didaktické testy, žádám žáky při přesunech v budově školy o zachování klidu. Dotazy směrujte na třídní učitele. řš
Volný den pro žáky
21. 5. 2021
Volný den pro žáky školy V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlašuji z provozních důvodů pro žáky Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 v pondělí 27. září 2021 volný den pro žáky (ředitelské volno). Mgr. Martina Kokořová ředitelka školy
Výsledky přijímacího řízení
19. 5. 2021
V přiloženém odkaze jsou uvedeny výsledky 1. kola přijímacího řízení. V případě přijetí potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neučiní-li tak, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. V případě, že uchazeč nebyl přijat, požádejte o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole z důvodu, že jste splnil(a) podmínky přijímacího řízení, ale nebyl(a) jste přijat(a) z důvodu počtu přijímaných uchazečů. Vzor žádosti v oddíle PRO UCHAZEČE/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/937_vysledky_prijimciho_rizeni21.pdf
Pokyny k přijímací zkoušce
28. 4. 2021
Ve dnech 5. a 6. května proběhne školní přijímací zkouška na obor Praktická sestra. V přiloženém dokumentu jsou informace o nutnosti předložení negativního testu a další informace k přijímací zkoušce.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/926_prijimaci-zkouska-pokyny.docx
Změna termínu přijímací zkoušky
23. 4. 2021
Termíny školní přijímací zkoušky pro obor Praktická sestra– 5. nebo 6. května 2021. Celý aktualizovaný text přijímacího řízení viz odkaz. Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/918_prijimaci_zkouska--_aktualizace_-_5._a_6._kvetna.pdf
Čtvrtletní hodnocení
15. 4. 2021
Hodnocení výsledků vzdělávání v tomto čtvrtletí proběhne 15. dubna na pedagogické radě od 14:00. Rodiče mohou sledovat průběžně studijní výsledky svých dětí na Bakalářích. O čtvrtletních výsledcích vás budou třídní učitelé informovat telefonicky, e-mailem nebo bude organizována online třídní schůzka dle instrukcí třídního učitele.
Přijímací zkouška - Sociální činnost
5. 3. 2021
Ředitelka školy si vyhradila v rámci kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT (č.j.: MSMT-43073/2020-3) možnost rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky u maturitních oborů, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání nebo je tomuto počtu roven, a to nejpozději do 8. března 2021. Na základě přijatých přihlášek ke vzdělávání v 1. kole rozhodla ředitelka školy takto: Obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost školní přijímací zkouška SE NEKONÁ. Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno na internetových stránkách školy www.zdravkack.cz
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/919_info_k_prijimaci_zkousce_sc.pdf
Úřední hodiny od 1. března
2. 3. 2021
Studijní oddělení-úřední hodiny: Pondělí 8:00-11:00 a 12:00-14:00; dále pak středa 8:00-11:00 a 12:00-14:00. Žádosti o potvrzení a informace prosím zasílejte na sekretariat@zdravkack.cz. U žádosti prosím uvádějte kontaktní údaje (telefon nebo mail), abychom vás mohli o vyřízení žádosti informovat. Děkujeme. (CELÝ TEXT JE TÉŽ VIZ KONTAKTY/ÚŘEDNÍ HODINY)
Provoz školy od 1. března
28. 2. 2021
Provoz škol je od 27. února, resp. od 1. března upraven následovně: (celý text viz odkaz). V článku "Aktuální situace ve škole" (logo PES) jsou tiskopisy formulářů - vzorů pro pohyb mimo bydliště a okres.
Odkaz: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
Provoz školy od 15. února do 28. února
15. 2. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: - v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). - Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.
Úřední hodiny studijního oddělení
5. 2. 2021
Pondělí a středa od 8:00-11:00 a 12:00-14:00, ostatní dny od 8:00-11:00 a 12:00-13:00. Mimo úřední hodiny lze poštu vhodit do schránky u vchodu do budovy Tavírna 342, v době nouzového stavu preferujeme bezkontaktní předání dokumentů, děkujeme za pochopení.
Jak se přihlásit ke studiu?
3. 2. 2021
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 1. března 2021. Vzhledem k situaci doporučujeme zaslání poštou nebo vhození do schránky u vchodu do budovy Tavírna 342. Individuální konzultaci nebo prohlídku školy lze domluvit na tel. 604 847 689. Dotazy k přijímacímu řízení lze posílat na sekretariat@zdravkack.cz, vždy prosím uveďte, o jaký obor vzdělávání máte zájem.
Zpřístupnění testů
2. 2. 2021
Maturanti, pozor - jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na společnou část maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. Přehled testů je v dopise ČŠI, který najdete na stránce VÝUKA/MATURITNÍ ZKOUŠKA.
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/907_infografika_-_inspisetmobile.jpg
Úprava maturit a závěrečných zkoušek
30. 1. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 29. ledna 2021 vydalo Opatření obecné povahy, kterým se mění podoba maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Nejdůležitější změny jsou přehledně shrnuty v tiskové zprávě MŠMT viz ODKAZ. Podrobnosti k maturitní zkoušce sledujte na záložce VÝUKA/MATURITNÍ ZKOUŠKA a informace k závěrečné zkoušce obdobně na VÝUKA/ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA.
Odkaz: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam
Pololetní vysvědčení
25. 1. 2021
Ode dne 28. ledna 2021 bude žákům a zákonným zástupcům zpřístupněno hodnocení žáků ve školním informačním systému (Bakaláři) za 1. pololetí. V individuálních případech, kdy nebudete mít možnost využít Bakaláře, obraťte se na třídního učitele, který vám prostě sdělí výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech. Papírovou formu výpisu z vysvědčení za 1. pololetí žáci obdrží po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na vzdělávání. Odkaz pro rodiče s podrobným návodem pro zobrazení pololetního hodnocení:
Odkaz: https://www.bakalari.cz/Newsletters/2021/bakalari-pololetni-hodnoceni.pdf
Další prodloužení krizových opatření do 14. 2.
24. 1. 2021
Do 14. února včetně - Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod., přičemž usnesením vlády č. 56 ze dne 22. ledna 2021 se účinnost prodlužuje do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.
Název souboruFormátVelikostPřidáno
Výzva Asociace zdravotnických škol docx 16 kB 16.3.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801