Seznam přijatých žáků v 1. kole přijímacího řízení (obory H)

odkaz - v přiloženém odkazu

 

Aktualita k přijímacímu řízení obory kategorie H

Zákon č. 135/2020 Sb. Ze dne 25. března 2020 stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek
V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. 

Žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.

Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. 

Informace na stránce MŠMT: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym


 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss

Přijímání ke vzdělávání se řídí § 59,60, 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro obory H

1. Splnění povinné školní docházky.

2. Průměrný prospěch za I. pololetí posledního ročníku ZŠ (obvykle 9.) a obě pololetí předposledního ročníku ZŠ (obvykle 8.), nejdříve jsou v pořadí uvedeni žáci vycházející z 9. ročníku, pak žáci vycházející z 8. ročníku.

3. Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce).

4. V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují doplňkové kritérium: průměrný prospěch za II. pololetí 8. (respektive předposledního) ročníku ZŠ 

 

I. Obor vzdělávání 66-51-H/01 Kuchař- číšník, denní studium

 

 

II. Obor vzdělávání  66-51-H/01 Prodavač/ka, denní studium

 

 

III. Obor vzdělávání  36-67-H/01 Zedník, denní studium

   

                               

IV. Obor vzdělávání  33-56-H/01  Truhlář, denní studium

 

 

V. Obor vzdělávání  36-64-H/01  Tesař, denní studium

 

 

VI. Obor vzdělávání  23-45-H/01 Klempíř, denní studium

 

 

VII. Obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel

 

Termíny zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Obory středního vzdělání s výučním listem: od 22. dubna do 30. dubna 2020 dle pravidel daných vyhláškou viz výše.

 

Sdělení pro uchazeče

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 2. březnu 2020; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

 

Sdělení pro uchazeče o studium učebních oborů, kteří již mají vystudovanou střední školu nebo již studovali na jiné střední škole:

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do 1. ročníku - na přihlášce pro denní studium  vyplní známky ze základní školy, kopii vysvědčení ze střední školy doloží při nástupu do školy.

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do  2. nebo 3. ročníku - na přihlášce pro denní studium vyplní známky z absolvované střední školy 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Ošetřovatel - zdravotní omezení pdf 222 kB 8.4.2019
Pozvánka na Den řemesel pdf 207 kB 6.11.2019
Převod průměrného prospěchu na body pdf 93 kB 18.2.2019
Přihláška - denní studium pdf 181 kB 15.11.2019
Přihláška na střední školu - vysvětlivky pdf 433 kB 15.11.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801