ARCHIV NOVINEK

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

zde

V případě, že uchazeč nebyl přijat, požádejte o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole z důvodu, že jste splnil(a) podmínky přijímacího řízení, ale nebyl(a) jste přijat(a) z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
Vzor žádosti zde


Přijímání ke vzdělávání se řídí § 59,60, 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory H

1. Splnění povinné školní docházky.
2. Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (obvykle 9.) a 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (obvykle 8.), nejdříve jsou v pořadí uvedeni žáci vycházející z 9. ročníku, pak žáci vycházející z 8. ročníku.
3. Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce).
4. V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují doplňkové kritérium: průměrný prospěch za I. pololetí 8. (respektive předposledního) ročníku ZŠ.


Termíny zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.
V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.


I. Obor vzdělávání 66-51-H/01 Kuchař- číšník, denní studium

Počet žáků přijímaných do  1. ročníku:  25

II. Obor vzdělávání  66-51-H/01 Prodavač/ka, denní studium

Počet žáků přijímaných do  1. ročníku:  15

III. Obor vzdělávání  36-67-H/01 Zedník, denní studium

Počet žáků přijímaných do  1. ročníku:  15                       

IV. Obor vzdělávání  33-56-H/01  Truhlář, denní studium

Počet žáků přijímaných do  1. ročníku:  12

V. Obor vzdělávání  36-64-H/01  Tesař, denní studium

Počet žáků přijímaných do  1. ročníku:  7

VI. Obor vzdělávání  23-45-H/01 Klempíř, denní studium

Počet žáků přijímaných do  1. ročníku: 10

VII. Obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel

Počet žáků přijímaných do  1. ročníku: 15


Sdělení pro uchazeče o studium učebních oborů, kteří již mají vystudovanou střední školu nebo již studovali na jiné střední škole:

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do 1. ročníku - na přihlášce pro denní studium  vyplní známky ze základní školy, kopii vysvědčení ze střední školy doloží při nástupu do školy.

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do  2. nebo 3. ročníku - na přihlášce pro denní studium vyplní známky z absolvované střední školy 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Ošetřovatel - zdravotní omezení pdf 222 kB 8.4.2019
Převod průměrného prospěchu na body pdf 93 kB 18.2.2019
Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole (denní) pdf 165 kB 19.1.2021
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801