ARCHIV NOVINEK

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení - Truhlář

Kritéria přijímacího řízení - Tesař

Kritéria přijímacího řízení - Zedník

Kritéria přijímacího řízení - Ošetřovatel

Kritéria přijímacího řízení - Rekondiční a sportovní masér

Kritéria přijímacího řízení - Kuchař-číšník

Kritéria přijímacího řízení - Prodavač

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude 15. května 2024

Přihlášky

Důležité změny:

Přihláška do 1. kola

Přijímací zkoušky na obory H (s výučním listem) se nekonají.


Úpravy podmínek

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete zde.

Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.


Sdělení pro uchazeče o studium učebních oborů, kteří již mají vystudovanou střední školu nebo již studovali na jiné střední škole:

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do 1. ročníku - na přihlášce pro denní studium  vyplní známky ze základní školy, kopii vysvědčení ze střední školy doloží při nástupu do školy.

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do  2. nebo 3. ročníku - na přihlášce pro denní studium vyplní známky z absolvované střední školy 


 

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Lékařský posudek k přihlášce ke studiu pdf 171 kB 6.2.2024
Ošetřovatel - zdravotní omezení pdf 222 kB 8.4.2019
Přihláška ke studiu střední školy pdf 106 kB 21.1.2024
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801