ARCHIV NOVINEK

Charakteristika školy

Škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: Praktická sestra a Sociální činnost a střední vzdělání s výučním listem v oborech: Kuchař-číšník, Prodavač, Zedník, Truhlář, Klempíř, Tesař, Instalatér (pouze odborný výcvik). Nově je otevřen obor Ošetřovatel a Rekondiční a sportovní masér.
Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a truhlářskou dílnou ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku škola pro své žáky pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména do projektů Evropského sociálního fondu, projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, enviromentální výchovy a příhraniční spolupráce. O kvalifikované zedníky, truhláře, prodavačky a prodavače, kuchaře - číšníky a kuchařky - servírky, sociální pracovníky i praktické sestry je stále velký zájem. Většina z nich pokračuje ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, žáci učebních oborů získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu

Elementary profile of school
Allgemeine Charakteristik der Schule

 

Historie školy v bodech

- období 2. světové války – rozestavěna budova pro učňovskou školu Němci, stavba pozastavena
- 1948 – pokračování ve stavbě podle změněných plánů
- 1951/52 – zahájení výuky v učňovské škole s internátem, škole se říkalo dělnická přípravka, patřila pod tehdejší Gymnasium ta byla zakrátko zrušena
- 1953 – vznikla II. národní škola na Tavírně, kterou navštěvovali žáci 1. až 5. ročníků, v přízemí byla družina mládeže a jídelna, v prvním a druhém poschodí byly třídy pro vyučování a v druhém dále internát pro žáky jedenáctiletky
- 1983 – reorganizací základních škol na Plešivci a Na Tavírně došlo sloučení obou škol, Na Tavírně se vyučoval 2. stupeň
- 1988/89 – z rozhodnutí krajských a okresních orgánů byl 2. stupen přesunut na Plešivec
- 1991 – založena Střední zdravotnická škola
- 1998 – sloučení se Středním odborným učilištěm ve Větřní
- ​2005 – sloučení se Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově

 

Absolventi školy - třídní fotografie

Něco z historie - Fotografie tříd

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801