ARCHIV NOVINEK

Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 1. 10. 2023 vzala na vědomí výsledky voleb do dvou třetin rady SOŠZ a SOU, Český Krumlov, Tavírna 342 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 1. 10. 2023.

Stanovený počet členů školské rady: 6

- za pedagogické pracovníky školy 
Mgr. Monika Hejnová
Mgr. Eva Matoušová

- za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Kateřina Virágová
Karolína Síkorová

- za zřizovatele
Mgr. Vojtěch Remeň, MBA
Alexandr Nogrády

 

Školská rada:


 

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801