Školská rada

Tříleté funkční období školské rady končí ke dni 1. 9. 2020. V souladu s příslušným ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů se budou dne 16. 4. 2020 konat volby do školské rady Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov.

Postup voleb je dán Volebním řádem školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách (SM 114/RK – změna č. 2) vydaný Jihočeským krajem s účinností od 1. 9. 2015 (dále jen volební řád), který je zveřejněn na webových stránkách kraje.

Přípravu voleb organizačně zajišťuje přípravný výbor ve složení:
Mgr. Jana Wimmerová – vedoucí přípravného výboru (wimmerova@zdravkack.cz)
​Ing. Marcela Dominová
MUDr. Jindřich Florián
Roman Oháňka
Kateřina Lískovcová

Organizace voleb:
Oprávněné osoby mohou podávat návrhy na kandidáty kterémukoliv členu přípravného výboru a to i prostřednictvím třídních učitelů. Návrhy jsou přijímány nejpozději do 30. 3. 2020. Opakovaná kandidatura současných členů není v rozporu s volebním řádem.
Volba dvou členů rady, kteří budou v radě školy zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, bude provedena v době konání třídních schůzek v budově SOŠZ a SOU Český Krumlov dne 16. 4. 2020.
Volba členů rady, kteří budou v radě školy zastupovat pedagogické pracovníky bude provedena v době konání  pedagogické rady dne 16. 4. 2020
Osoby oprávněné k volbě: zákonní zástupci nezletilých žáků SOŠZ a SOU Český Krumlov, zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci.

 

 

Dne 13. listopadu 2019 se konaly doplňkové volby do školské rady. Zletilí žáci zvolili svého zástupce - Kateřinu Lískovcovou ze třídy SČ3.

Školská rada při Střední odborné škole zdravotnické a Středním odborném učilišti byla zřízena dne: 1. 9. 2008 usnesením Rady Jihočeského kraje č. 750/2008 RK


Rada Jihočeského kraje vzala na vědomí výsledky volebdo školské rady naší školy a jmenovala členy - zástupce zřizovatele : Mudr. Jindřicha Floriána a Ing. Jana Kubíka.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci zvolili za své zástupce:
Romana Oháňku
Kateřinu Lískovcovou

Pedagogičtí pracovníci zvolili za své zástupce:
Mgr. Marcelu Dominovou
Mgr. Janu Wimmerovou

Školskou radu můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu předsedkyně Mgr. Jany Wimmerové - wimmerova@zdravkack.cz.

První zasedání ŠR se uskutečnilo 12.9. 2017

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doplňkové volby do školské rady pdf 103 kB 5.11.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801