Nový model maturitní zkoušky - pro rok 2021

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 3 povinných profilových zkoušek.
Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.
Celý text na stránce dole Nový model maturitní zkoušky  - přihlašování, termíny, maturitní předměty (přidáno 20. 10. 2020).

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce pro rok 2021

Přihláška k maturitní zkoušce 2021 - editovatelná - připojena dole na stránce (Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna, přidána 20.10.2020).
Celý text na stránce dole Nový model maturitní zkoušky  - přihlašování, termíny, maturitní předměty (přidáno 20. 10. 2020).


Aktuální změny v systému konání maturitních zkoušek

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. Písemná práce a ústní zkouška budou konány v profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka zvoleného ve společné části maturitní zkoušky.

Nově se do školského zákona doplňuje ve společné části maturitní zkoušky nepovinný zkušební předmět – matematika rozšiřující. Jedná se o zkoušku z matematiky na vyšší úrovni, obsahově i formálně obdobný zkoušce Matematika+. Didaktický test bude centrálně zadáván a vyhodnocován Centrem jako ostatní didaktické testy společné části maturitní zkoušky a jeho základní náležitosti jsou dány novelou školského zákona.

Termíny maturitních zkoušek

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se koná podle ustanovení § 77 až § 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.  177/2009 Sb.“). 

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2021, v podzimním zkušebním období pak od 1. září do 20. září 2021. V jarním zkušebním období se písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části mohou konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2021.

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Maturitní okruhy - Ošetřovatelství docx 202 kB 25.11.2020
Maturitní okruhy - OSN doc 28 kB 25.11.2020
Maturitní okruhy - Pedagogika (SČ4) docx 18 kB 22.9.2020
Maturitní okruhy - Psychologie a komunikace (SČ4) odt 13 kB 22.9.2020
Maturitní okruhy - Psychologie a komunikace (ZA4) odt 13 kB 22.9.2020
Maturitní okruhy - Sociální politika a sociální služby (SČ4) docx 22 kB 22.9.2020
Nabídka maturitní četby 2020/2021 pdf 233 kB 29.9.2020
Nový model maturitní zkoušky pro rok 2021 docx 18 kB 20.10.2020
Přihláška k maturitě - editovatelná pdf 398 kB 20.10.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801