ARCHIV NOVINEK

Organizace školního roku 2020/2021

Rozdělení týdnů a tříd

Výuka teorie - sudé týdny
SO 3 - stavební obory, ošetřovatel (Truhlář TR 3, Klempíř KL3)  - 3. ročník
SP 2 - stavební obory, prodavač (Truhlář TR 2, Zedník ZE 2) - 2. ročník
KP 3 - kuchař-číšník, prodavač  - 3. ročník

Výuka teorie - liché týdny
SO 1 - stavební obory (Truhlář TR 1, Tesař TE 1, Klempíř KL 1) - 1. ročník
KO 1 - kuchař-číšník, ošetřovatel  1. ročník
KO 2 - kuchař-číšník, ošetřovatel  2. ročník

(*Obor Ošetřovatel 1. ročník má teoretickou výuku v obou týdnech)
V opačném týdnu probíhá u všech ostatních oborů H odborný výcvik.

 

Období školního vyučování, prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 15. 2. -21. 2. 2021

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července  do  2021 do úterý  31. srpna 2021

Období školního vyučování ve školním roce 2021/202 začne ve středu 1. září 2021.

 

Praktické vyučování

Sociální činnost  4. ročník: středa 7:30 – 11:00
Praktická sestra 3. ročník pondělí 6:45 - 11:00
úterý 6:45 - 12:30
Zdravotnický asistent 4. ročník: středa 6:45 – 12:30  
čtvrtek 6:45 – 12:30
Praktická sestra 2. ročník pátek 7:00 – 10:30
(do 31.10.2020 zůstávají žáci ve škole)

   

       
Odborné praxe

Sociální činnost 2. ročník 7. 6. – 18. 6. 2021 (2 týdny) přeloženo na příští školní rok
Praktická sestra 3. ročník   31. 5. – 25. 6. 2021 (4 týdny)
Sociální činnost 4. ročník 5. 10. - 16. 10. 2020 (2 týdny)

 

    

Pedagogické rady

Čtvrtletní pedagogická rada ve čtvrtek 12. listopadu 2020 od 14.15 hodin, následují třídní schůzky 16.00 – 18.00 hodin - pedagogická rada přeložena na 19. listopadu, třídní schůzky prezenční formou jsou zrušeny, informace o výsledcích vzdělávání zjistíte v Bakalářích nebo kontaktováním učitelů (po pedagogické radě) nebo účastí na online schůzkách některých tříd, o kterých budete  informováni prostřednitcvím e-mailů.
Pololetní pedagogická rada v úterý 26 1. 2021 od 14.15 hodin.
Čtvrtletní pedagogická rada ve čtvrtek 15. dubna 2021 v 14.15 hodin, následují třídní schůzky 16.00 – 18.00 hodin *** třídní schůzky budou buď online nebo informace rodiče obdrží telefonicky nebo e-mailem, v každém případě čtvrtletní klasifikace a ev. slovní hodncení je nebo bude do 16. dubna v Bakalářích.
Závěrečná klasifikační porada pro třídu ZA4 a SČ4 v úterý 28. 4. 2021 od 14.15 hodin - přeloženo na 20. května 2021
Závěrečná klasifikační porada pro 3. ročníky oborů kategorie H  ve čtvrtek 28. 5. 2021 od 14.15 hodin - přeloženo na 1. června 2021
Závěrečná klasifikační porada v úterý 22. 6. 2021 od 14.15 hodin

 

Dny otevřených dveří - prezenční formou zrušeny (informace na www školy)

Dny otevřených dveří v budově školy Tavírna 342, Český Krumlov proběhnou ve dnech 20. a 21. listopadu 2020 (Dny zdravého životního stylu), v pátek dopoledne od 9:00 do 13:00 pro školní kolektivy, od 14:00 do 17: 00 a v sobotu dopoledne od 9:00 do 13:00 pro veřejnost.
23. ledna 2021 pro školní kolektivy dopoledne (dle domluvy), od 14.00 do 17.00 pro veřejnost

 

 

Sportovní a  sportovně-turistické kurzy

Lyžařský výcvikový kurz pro první ročníky:  leden 2021 (zrušeno)
Letní výcvikový kurz druhých ročníků: květen - červen 2021
Kurzy zážitkové pedagogiky: květen – červen 2021 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801