ARCHIV NOVINEK

Erasmus+

Naše mobility

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Program umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Zároveň přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Žákům i pracovníkům školy poskytuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní vazby.

Při realizaci všech aktivit programu budou naplňovány a aktivně podporovány priority programu stanovené Evropskou komisí: 

Akreditace ERASMUS+

Projekt 2021-1-CZ01-KA120-VET-000046165 Akreditace Erasmus+ v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Akreditace je udělena na období 1. 2. 2022 až 31. 12. 2027.

V rámci akreditace je možné podávat zjednodušené žádosti o grant, ze kterého je možné financovat mobility pracovníků a žáků všech oborů naší školy. 

Cíle akreditace:

Projekty v rámci akreditace ERASMUS+

3. Akreditovaný projekt 2024-1-CZ01-KA121-VET-000236812. Projekt je řešen v období 01. 6. 2024 až 31. 8. 2025

Mobility v rámci projektu: 

Plánované pracovní stáže budou upřesněny.

2. Akreditovaný projekt 2023-1-CZ01-KA121-VET-000146454.  Projekt je řešen v období 01. 06. 2023 až 31. 08. 2024. 

Mobility v rámci projektu: 

Pracovní stáž žáků proběhne v následujících termínech: 

- listopad - mobilita Španělsko - žáci všech oborů školy, kromě 1. ročníků + žáci, kteří budou v termínu mobility max. 1 rok po řádném ukončení studia
INFORMACE K PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A MOBILITY 

- květen - srpen - dlouhodobá mobilita Rakousko - dospělý žák oboru Praktická sestra - dlouhodobá stáž ve fakultní nemocnici v Linci

- červen - mobilita Španělsko - dospělí žáci oborů Praktická sestra, Sociální činnost + žáci, kteří budou v termínu mobility max. 1 rok po řádném ukončení studia

- červen - mobilita Irsko - stínování učitelů angličtiny, podpora inkluze a zapojení žáků s omezenými příležitostmi či naopak talentované 

- červenec - mobilita Finsko/Estonsko - kurz pro vyučující o nových metodách a výměně zkušeností

- červenec/srpen - mobilita Malta - kurz o wellbeingu a mindfulness ve školách

Pro přihlášení žáků je nutné odevzdat ve stanoveném termínu plně vyplněnou přihlášku a zpracovaný životopis v anglickém jazyce. Formulář vygenerovaný v rámci Europassu: tvorba ZDE

Mobilita žáků - pracovní stáž
- listopad 2023
 Výběrové řízení  Přihlášení do 10. 10. 2023
Mobilita žáků - pracovní stáž
- červen 2024 - Barcelona
 Výběrové řízení Přihlášení do 28 .3. 2024
Mobilita pracovníků - kurz
- červenec 2024 - Finsko/Estonsko
 Výběrové řízení Přihlášení do 29. 4. 2024

Mobilita pracovníků - stínování Irsko 
- červen 2024

 Výběrové řízení Přihlášení do 17. 5. 2024
Mobilita pracovníků - kurz Malta
- červenec 2024

Výběrové řízení

Informace o kurzu

Přihlášení do 7. 6. 2024

Dlouhodobá mobilita žáků - Rakousko
- květen - srpen 2024

  Výběrové řízení Přihláška do 30.4. 2024      

1. Akreditovaný projekt 2022-1-CZ01-KA121-VET-000064984.  Projekt je řešen v období 01. 06. 2022 až 31. 08. 2023.

Mobility v rámci projektu: 

Pracovní stáž žáků proběhne v následujících termínech: 

- březen - mobilita Španělsko - žáci všech oborů školy, kromě 1. ročníků + žáci, kteří budou v termínu mobility max. 1 rok po řádném ukončení studia
- červen - mobilita Řecko - žáci všech oborů školy + žáci, kteří budou v termínu mobility max. 1 rok po řádném ukončení studia

Pracovní mobility pracovníků proběhnou v následujících termínech:

- březen - mobilita Španělsko - stínování - vyučující jazyků - modernizace výukových technik
- duben - mobilita Irsko - jazykový kurz - vyučující s jazykovou úrovní min. A2 - podpora jazykových kompetencí
- červen - mobilita Řecko - stínování - vyučující odborných předmětů stavebních oborů - aktualizace výukových plánů, srovnání technik se zahraničím
- srpen - mobilita Itálie -  kurz ICT - vyučující s jazykovou úrovní min. A2 - modernizace výukových technik

Název mobility Výběrové řízení Přihláška
Mobilita pracovníků - stínování
- březen 2023
 Výběrové řízení Přihlášení do 20. 1. 2023
Mobilita pracovníků - jazykový kurz
- duben 2023
Výběrové řízení

ZMĚNA!!

Přihlášení do 24. 3. 2023

Mobilita pracovníků - stínování
- červen 2023
Výběrové řízení   Přihláška do 17. 5. 2023
Mobilita pracovníků - kurz ICT
- srpen 2023
 Výběrové řízení 

Přihláška do 17. 5. 2023 

 

Mobilita žáků - pracovní stáž
- březen 2023
 Výběrové řízení  Přihlášení do 11. 1. 2023
Mobilita žáků - pracovní stáž
- červen 2023
 Výběrové řízení Přihlášení do 5. 5. 2023

 

Projekty školy před akreditací

Projekt 2021-1-CZ01-KA122-VET-000017312  "Multikulturní péče očima rovných příležitostí". Projekt je řešen v období 1. 10. 2021 až 31. 3. 2023.

Cíle projektu: 

Mobility v rámci projektu:  

Název mobility Výběrové řízení Přihláška
Mobilita žáků - pracovní stáž  Výběrové řízení  Přihlášení do 28. 2. 2022
Mobilita pracovníků - stínování   Výběrové řízení  Přihlášení do 28. 2. 2022
Mobilita pracovníků - jazykový kurz  Výběrové řízení  Přihlášení do 10. 2 2022

 

Název mobility 

Výběrové řízení Přihláška
Mobilita žáků - pracovní stáž         Výběrové řízení Přihlášení do 7. 10. 2022

Výstupy mobilit byly prezentovány v rámci Erasmus Days v Českých Budějovicích a v rámci podzimního festivalu na naší škole. 

Účastníci prezentovali a předvedli své výsledky napříč obory Praktická sestra, Sociální činnost a Ošetřovatel/ka.

Projekt je financován ze zdrojů EU. 

 

 

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Přihláška Erasmus - březen docx 14 kB 4.1.2023
Výběr účastníků 11/2023 pdf 171 kB 6.10.2023
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801