ARCHIV NOVINEK

Vyhlášení 1. kola  přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro obor Praktická sestra

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude 15. května 2024

 

Novinky 

Digitální přihlašovací systém pro elektronické podání přihlášek na střední školy - DIPSY

Dne 21. 11. 2023  MŠMT a Cermat spustili INFORMAČNÍ WEB PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. Sledujte průběžně.

 

Přihlášky

Důležité změny:

Přihláška do 1. kola

Testy a úlohy k procvičování

Přijímací zkoušky - termíny 2024

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Další důležitá data 1. kola

KDE se budou konat zkoušky?

 


Úpravy podmínek

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete zde.

Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.


Legislativa k přijímacímu řízení

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Lékařský posudek k přihlášce ke studiu pdf 171 kB 6.2.2024
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801