ARCHIV NOVINEK

Spolek rodičů a přátel školy

 Vítání jsou všichni rodiče.

Oznámení rodičům:

Od školního roku 2020/2021 byl rodiči odsouhlasen příspěvek na žáka ve výši 250,- Kč na žáka. Pokud jsou na škole sourozenci, příspěvek dají rodiče pouze 1x.

Vážení rodiče a přátelé školy,

na naší škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy. Účelem spolku je sdružovat rodiče, jejichž děti navštěvují školu a ostatní občany, kteří mají přátelský vztah ke škole s  cílem rozšíření spolupráce rodičů a občanů se školou a možností participace na vzdělávacím a výchovném procesu školy a rodiny. Spolek bude spravovat dobrovolnou materiální a finanční pomoc svých členů a dárců. Tyto prostředky bude dále rozdělovat:

Na zahajovací schůzi Spolku bylo dohodnuto, že budou osloveni všichni rodiče a požádáni o finanční příspěvek pro Spolek.  Finanční prostředky budou využity na výše uvedené účely.
Věříme, že se řada z Vás bude podílet na činnosti Spolku nejen finančním příspěvkem, ale bude pravidelně nebo alespoň občas využívat možnost účasti na schůzkách Spolku a dalších aktivitách.

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Darovací smlouva docx 13 kB 17.11.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801