ARCHIV NOVINEK

Základní informace o škole

Úplný název

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342
IČ: 608 21 221
REDIZO: 600019594

IZO: 110 500 164

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na elektronických nosičích

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov, Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov

Přijímáme data na CD, DVD, USB flash disk. U jiného datového nosiče bude odesílatel upozorněn na nutnost dodat data na správném nosiči.

Elektronická podatelna

Email: sekretariat@zdravkack.cz
ID datové schránky: m6efwcy

Úřední hodiny podatelny: denně od 7,30 do 13.00. Přijímáme dokumenty ve formátu *.pdf, *.docx a *.xlsx. U jiného datového formátu bude odesílatel upozorněn na nutnost dodat data ve správném formátu.

Zřizovatel

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Důležitá čísla

Škola - Tavírna 342: 380 711 359, 383 134 800
SPV - Pod Kamenem 179: 380 715 409
Truhlárna Chvalšiny - 380 739 269

Bankovní spojení

ČSOB Český Krumlov - 214519617/0300

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801