Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2020-2021 budou zveřejněny v průběhu ledna.

 

Závěrečná zkouška pro žáky učebních oborů H

Závěrečné zkoušky, které  skládají  žáci učebních oborů,  prošly reformou podobně jako maturity.

Pracovníci Národního ústavu pro vzdělávání připravují jednotné zadání  zkoušek   pro žáky učebních oborů v ČR.

Nové pojetí závěrečných zkoušek má přispět ke zvýšení prestiže učebních oborů. Jednotná zadání jsou více zaměřena na praxi v oboru a žáci při nich řeší konkrétní úkoly v podmínkách, které odpovídají skutečnému pracovnímu prostředí, při ústní zkoušce řeší nejen odborná témata, ale také otázky ze světa práce.

Závěrečné zkoušky se skládají ze zkoušky písemné, praktické a ústní.

Při závěrečných zkouškách mají žáci možnost ukázat, že pronikli do odborné problematiky, umí pracovat s informacemi a dokáží prezentovat výsledky své práce.

 

Termíny závěrečných zkoušek

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.

Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února  krajský úřad, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března.

V březnu budou zpřístupněna všem školám jednotná zadání nové závěrečné zkoušky prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ, www.nuov.cz/nzz.

Oznámení pro žáky konající opravnou závěrečnou zkoušku nebo v náhradním termínu

Žáci vyplní přihlášku k opravné nebo náhradní závěrečné zkoušce, kterou podají na studijní oddělení nejpozději měsíc před konáním závěrečné zkoušky. Přihláška je ke stažení na stránce Úřední deska /  Tiskopisy, žádosti. Termíny opravných zkoušek jsou vyvěšeny na této stránce cca 2 měsíce před konáním opravné zkoušky.

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Přihláška - denní studium pdf 214 kB 7.2.2020
Přihláška - nástavbové studium pdf 185 kB 7.2.2020
Přihláška - návod k vyplnění pdf 462 kB 7.2.2020
Přihláška k opravné/náhradní závěrečné zkoušce pdf 547 kB 21.7.2020
Rozpis termínů závěrečných zkoušek červen 2020 pdf 405 kB 3.2.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801