Aktuální situace ve škole

Od 25. listopadu 2020 

Distanční výuka pokračuje, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů. 

od 30. listopadu 2020

Beze změny

Celý text  - viz odkaz


Od 18. listopadu 2020 návrat žáků 1. a 2. stupně základních škol

- odkaz na tweet ministra školství zde.

Pro žáky středních škol - zůstává nadále distanční výuka (kromě praktické výuky zdravotních a sociálních oborů, která je prezenční; přítomnost žáků na pracovištích je ovlivněna podmínkami a situací v jednotlivých zařízeních; v případě, že žáci nejsou z organizačních důvodů na pracovištích, mají také distanční výuku)

Od 18. listopadu nově pro střední školy: 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.


Znovuobnovení praktického vyučování 

Usnesením vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1074 se s účinností od 21. října 2020 obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů v oborech vzdělání připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
Realizace praktického vyučování a praktické přípravy může být vykonávána pouze v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby. Nepovoluje se realizace praktického vyučování a praktické přípravy na školních pracovištích. Současně se těmto žákům a studentům povoluje ubytování v domovech mládeže.


Poděkování dobrovolníkům

Děkuji všem našim žákyním, žákům a kolegyním a kolegům, kteří se zaregistrovali do registru dobrovolníků Jihočeského kraje a dále těm, kteří se aktivně zapojili do dobrovolnických  aktivit ještě před spuštěním registru.

Jsem na vás hrdá a mám z vás radost!

Ředitelka školy


Omezení kontaktů ve škole

V souvislosti s vládními opatřeními je žádoucí, abychom omezili osobní kontakt  zaměstnanců  s veřejností na nezbytně nutnou úroveň. Potvrzení o studiu je možné žákům zasílat na mailové adresy. Můžete nás kontaktovat telefonicky, datovou schránkou nebo poštou. Osobně v úředních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě s konkrétním zaměstnancem. Úřední podání lze učinit poštou, datovou schránkou.

Žáci nemají přístup do budovy školy, v případě nutnosti kontaktují učiitele telefonicky nebo využijí zvonek u hlavních dveří.


Pracovní povinnost pro žáky

zdravotnické obory zde  (čtěte od druhé strany)

sociální služby zde (čtěte od druhé strany)

Aktuálně od 14. října 2020 - zrušena prezenční výuka včetně praktického vyučování
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 - zde 

 


Dobrovolnictví

dotazník zde, informace  o náboru dobrovolníků Jihočeského kraje  - zde


Péče o roušky

V poslední době je diskutované téma - roušky - nosíme je správně?, pečujeme o ně správně?, měníme je dostatečně často? Zde je několik doporučení ... 

Jakým způsobem se mám starat o roušku, aby se jednalo o efektivní pomůcku?
Rouška patří k prostředkům bariérové ochrany, pomocí kterých se snažíme snížit riziko přenosu koronaviru. Aby se však jednalo o funkční pomůcku, je třeba dbát následujících doporučení, která jsou rozdílná pro různé typy   používaných roušek.
Při používání jednorázové ústní roušky je žádoucí použít tuto ochrannou pomůcku opravdu pouze na jedno použití. Jednorázová rouška nalezne uplatnění v případě, že cestujete hromadnou dopravou či jdete např. na poštu. Životnost jednorázových roušek bývá okolo dvou hodin.

celý text Roušky zde


 

 

 

 

 

 

MD, MK

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801