Aktuální situace ve škole

Aktuálně od 21. září _ Ředitelka školy oznamuje, že dne 21. 9. 2020 jsou zařazeni do karantény žáci OŠ 1  a KČ 1. Žáci dodržují pravidla karantény viz Co dělat, když jsem v karanténě: https://koronavirus.mzcr.cz/co-delat-kdyz-jsem-v-karantene.  Pravidla karantény rovněž dodržují žáci, kteří byli do karantény zařazeni z důvodu rodinných nebo osobních kontaktů s covid pozitivní osobou.

 

Aktuálně od 19. září  - Ředitelka školy oznamuje, že dne 18. září 2020 byl v SOŠZ a SOU Český Krumlov, Tavírna 342, prokázán pozitivní výskyt COVID–19 u dvou žáků. Z tohoto důvodu je třídě SČ2  a KČ2/OŠ2  z preventivních důvodů nařízena počínaje dnem 19. 9. 2020  karanténa předběžně do 29. 9. 2020. 

Aktuálně od 18. září - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  - zde

V návaznosti na toto opatření je vydán dokument:  INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - celý text zde

Z textu: Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

Aktuálně: 17. září 2020 

Ředitelka školy oznamuje, že dne 16. září 2020 byl v SOŠZ a SOU Český Krumlov, Tavírna 342, prokázán pozitivní výskyt COVID–19 u jednoho žáka. Z tohoto důvodu je třídě SE2 z preventivních důvodů nařízena počínaje dnem 17. 9. 2020 domácí karanténa.

Ředitelka školy nařizuje dnem 17. 9. 2020 až do odvolání povinné nošení roušek v chodbách a třídách školy.

 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je ode dne 10. září povinnost nošení roušek ve všech společných prostorách školy (chodby, toalety, vestibul, šatny, jídelna).  Ředitelka školy důrazně vyzývá žáky k důslednému nošení roušek a k dodržování dalších hygienických opatření - mytí nebo desinfekce rukou a dodržování rozestupů. Žáci se zdržují na chodbách a ve společných prostorách pouze na nezbytně nutnou dobu. Vyučující dbají na větrání během výuky. 

Aktuální situace k 10. září 2020 - Ministerstvo zdravotnictví nařízuje mimořádná opatření:

- roušky od 10. 9. - celý text zde

- hromadné akce  - celý text zde

- izolace a karanténa - celý text zde

 

 

 

 

 

MD, MK

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801