ARCHIV NOVINEK

Chceme darovat krev

Transfuzní oddělení ČB

"Dne 6. října ve středu, v rámci  praktické výuky, měla třída SČ3 možnost poznat transfuzní oddělení v nemocnici v Českých Budějovicích. Po oddělení nás prováděla vrchní sestra. Dozvěděli jsme se mnoho odborných informací. Získali jsme představu, jak probíhá cyklus, který začíná příchodem dobrovolného dárce krve na transfuzní oddělení a končí darováním této cenné tekutiny.
Prošli jsme laboratoř, kde se při krevním rozboru zjistí hladina hemoglobinu, která je důležitá pro výběr budoucího vhodného dárce. Poté jsme navštívili sál, kde probíhá odběr krve.

Celá exkurze byla pro nás velmi zajímavá. Všichni jsme si uvědomili, jak je dárcovství krve důležité a jak je krásný je pocit pomáhat."

(více foto ve fotogalerii, i na fb)

Šimečková Anna, SČ3

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801