ARCHIV NOVINEK

Zakončena zdravotnická část

Úspěšné zakončení zdravotnické části Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

Žákyně a žáci naší školy splnili první dílčí zkoušku kurzu.  Tématem testu byla zdravotnická část obsahují otázky z první pomoci u dětí. Další otázky se týkaly základní ošetřovatelské péče o děti poskytované v domácím prostředí. Celý test zakončily otázky z prevence úrazů v dětském věku. Prokázané znalosti budou jistě budoucím chůvám oporou při poskytování péče o děti.  

Všem účastníkům kurzu přejeme splnění následujících testů s co nejlepším výsledkem. 

VŠ, MH, ZP 

V. Švábová

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801