ARCHIV NOVINEK

Dobrovolníci i z řad učňů

Dobrovolnictví  - smysluplná náplň volného času mladých lidí, kterým není vše jedno

V posledním roce při zmínění slova dobrovolnictví si každý představí mladé zdravotníky, kteří pomáhají v nemocnicích nebo v očkovacích centrech. Dobrovolnictví jako takové má však obrovský rozsah. A mezi dobrovolníky se zařadili i tři žáci učebních oborů. Přinášíme vám rozhovor se dvěma z nich. V jejich rozhodnutí je kus odvahy, kus dobrého srdce. A ukázali nám, že to jde a jsme rádi, že boří mýty o sobecké mladé generaci.

"Dobrý den, paní ředitelko,
chtěla bych tímto poděvat a pochválit Dominika za jeho práci. 10.3. k nám nastoupil jako dobrovolník na covid odd., byl potřebný celému kolektivu, pomáhal i při stěhování, nyní jsme opět ONP a stále nám pomáhá. Odpracoval přes 300 hodin.
Děkuji Jana Placerová, staniční sestra"

 

Dominik Sivák - obor Ošetřovatel, 3. ročník


Dominiku, jaký byl Váš důvod osobně se zapojit do péče o kovidové pacienty?

Když se situace ve zdravotnictví začala prudce horšit, nedokázal jsem jen sedět, pasivně přihlížet a nic nedělat. Rozhodl jsem se aktivně pomoci. Protože jsem na oddělení, kde vykonávám praxi, pracoval i během letních prázdnin, bylo logické, že budu pomáhat zde. Navíc z tohoto oddělení bylo zříceno COVID oddělení. Připadalo mi tedy naprosto samozřejmé pomáhat vyčerpaným kolegyním a kolegům na pracovišti.

Na  jakých odděleních jste pracoval?

Celý druhý ročník jsem vykonával praxi na oddělení LDN krumlovské nemocnice. Od března 2021 bylo toto oddělení změněno na covidové oddělení.

Jaká je pracovní náplň běžného dne?

Náplní mé práce byla především pomoc při péči o pacienty a vypomáhání v sesterských úkonech. Pomáhal jsem pacientům u lůžka s převlékáním, denní hygienou, podáváním stravy. Vozil jsem pacienty na vyšetření na různá odborná pracoviště jako je RTG, CT, SONO a podobně.

Myslíte si, že po této dlouhodobé a náročné zkušenosti budete v této oblasti pracovat i po ukončení studia oboru Ošetřovatel?

Během této nelehké doby jsem získal veliké množství praktických zkušeností. A na tuto otázku odpovídám kladně. Ano, po získání výučního listu budu pracovat v nemocnici v Českém Krumlově na oddělení následné péče.

 

Michal Polívka


Jaký byl důvod zapojit se do dobrovolnické práce?

" Můj důvod zapojit se do práce s lidmi bez přístřeší byl vlastně velmi prostý. Nemohl jsem se účastnit praktické výuky a měl jsem hodně volného času. Rozhodl jsem se navštívit Městskou charitu v Českých Budějovicích a zeptat se, jestli nepotřebují s něčím pomoci. Prošel jsem pohovorem a bylo mi nabídnuto několik oblastí, ve kterých bych mohl smyslupplně pomáhat.Já si vybral práci s lidmi bez domova."

Jaká je tvá náplň práce?

" Má pracovní náplň spočívá v tom, že třikrát v týdnu se v určitém čase sejdu se 2 až 4 lidmi bez domova a společně sbíráme na ulicích odpadky. Máme pytel, vesty, rukavice a chňapky. Lidé se střídají po hodině. Vždy mi odevzdají vyfasované pracovní oblečení a já pokračuji s další skupinou lidí bez domova. Někteří lidé bez domova se střídají po hodině, někteří pracují více hodin. Někdy se vystřídá během mé pracovní směny sedm až osm různých skupin. Já chodím podle volného času - nejčastěji v pondělí od 13:00 do 20:00, ve středu od 12:00 do 20:00 a v pátek od 8:00 do 20:00. Se skupinou lidí, kteří chtějí pracovat, se sejdu na daném místě, které lidé bez domova znají.  Mým úkolem je hlavně organizace těchto pracovních skupin.  Za hodinu práce dostanou lidé bez domova ode mě stravenku v hodnotě 60 Kč. Tuto stravenku použijí na koupi jídla. Na stravenky může přispět každý, kdo by chtěl pomoci, ale nemá čas na dobrovolnickou činnost ( vše na www.darujeme.cz) "

Budeš i  po skončení pandemie pokračovat v dobrovolnické činnosti?

"Samozřejmě budu. Tato práce s lidmi, kteří se ne vždy vlastní vinou dostali na ulici, mi připadá velmi smysluplná. Je pravdou, že ne všichni se chtějí z ulice dostat, ale většina ano. A právě pro ty, kteří vidí v práci naději pro nový začátek, tu jsem. Povídám si s nimi, pomáhám jim i v jiných oblastech, doprovodím je k lékaři a na úřady. Některé životní osudy lidí bez domova  jsou moc moc smutné."

Chtěl bys něco vzkázat ostatním, kteří by také chtěli pomáhat

" Určitě, každý, kdo by chtěl pomáhat, se může zapojit do projektu Budějcká stravenka. Bližší informace mohou všichni získat na webových stránkách www.darujeme.cz  Na tomto dobrovolnictví je fajn, že dobrovolník může chodit, jak mu to časově vyhovuje, nemusí to být každý den. Kdyby měl někdo zájem, může kontaktovat přímo mě nebo se informovat na uvedených webovkách.  

 

Tomáš Turek


Tomáši, jaký byl Váš důvod osobně se zapojit do péče o kovidové pacienty?

Už o prázdninách mezi prvním a druhým ročníkem jsem nastoupil na brigádu do nemocnice v Prachaticích.. Brigádničil jsem na oddělení LDN místní nemocnice. Byly to sice jenom tři týdny, ale během té doby jsem myslím „zapadl“ do kolektivu ošetřovatelů a sester. Byl jsem tedy rád, že i praxi jsem mohl vykonávat na stejném oddělení. Když se potom na jaře 2020 objevil koronavirus COVID-19, byl jsem požádán, zda bych nemohl vypomáhat o víkendech, nebo v některých dnech v týdnu. Nebylo o čem přemýšlet, protože jsem šel vlastně mezi „své“. Své kolegy i své pacienty.

Na  jakých odděleních jste pracoval?

O prázdninách mezi druhým a třetím ročníkem jsem v této „výpomoci“ pokračoval a nakonec jsem v nemocnici strávil více než měsíc  prázdnin. Na podzim se situace opakovala, jen průběh epidemie byl tentokrát horší. Nemocnice uzavřela některá oddělení a z ostatních vytvořila tzv. kovidová oddělení. Viděl jsem, jak moji kolegové slouží jednu službu za druhou, jak je péče o pacienty podstatně náročnější. Už jenom tím, jak bylo nutné neustále se převlékat do ochranných obleků,  bezpodmínečně dodržovat  stanovená hygienická opatření. Připadalo mi tedy naprosto samozřejmé jim pomáhat, odsloužit nějaké služby o víkendech, aby měli alespoň nějakou šanci si na chvilku odpočinout a odreagovat se. Několik dní jsem vypomáhal na oddělení intenzivní péče a dále pak na interním oddělení a samozřejmě na LDN.

Jaká je pracovní náplň běžného dne?

Náplní mé práce byla především pomoc při péči o pacienty. Pomoc u lůžka s převlékáním, denní hygienou, podáváním stravy. Vozil jsem pacienty na vyšetření na různá odborná pracoviště jako je RTG, CT, dialýza a podobně. Také jsem pomáhal  při příjmech a propouštění pacientů.

Myslíte si, že po této dlouhodobé a náročné zkušenosti budete v této oblasti pracovat i po ukončení studia oboru Ošetřovatel?

Snad jsem si nevedl špatně, protože už o prázdninách jsem dostal nabídku práce na DPP a během roku interní oddělení i LDN projevily zájem, abych k nim po ukončení studia nastoupil.  Tento zájem mě těší a zároveň mohu říct, že určitě nabídku přijmu.

S žáky „hovořily“ prostřednictvím aplikace Teams učitelky M. Hejnová (Michal) a  E. Matoušová (Tomáš, Dominik).

MHj, EMa, MD

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801