ARCHIV NOVINEK

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Jihočeského kraje v pondělí 15. srpna na mimořádném zasedání schválilo dotační program pro nízkopříjmové skupiny "My v tom Jihočechy nenecháme". Jeho cílem je podpořit rodiny s dětmi, seniory nebo invalidní důchodce.

Dotační program jihočeského kraje MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

Cílem dotačního programu je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby  nemusely omezit školní a mimoškolní aktivity dětí.
Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023.

Podmínky podání žádosti:

– Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity.

– Oprávněným žadatelem je škola a školské zařízení zřizované Jihočeským krajem.

– Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.

– Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:

– Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:

– Na nevyčerpanou část příspěvku např. díky nemocnosti dítěte, není právní nárok, nebude vyplacena.

Podporovanými aktivitami jsou:

– Částku mohou rodiče poskládat např. z podpory školního stravování ve výši 1 500 Kč a školného v ZUŠ ve výši 2 500 Kč. U každé školy podají řediteli školy žádost s doklady uvedenými výše v částce, kterou po dané škole požadují jako příspěvek k proplacení nákladů.

– Jestliže bude dítě s trvalým pobytem v obci Jihočeského kraje navštěvovat školu, školské zařízení se sídlem mimo území Jihočeského kraje, nemá na podporu v programu I nárok.

Další informace k podmínkám dotačního programu:

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

ŘŠ

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801