ARCHIV NOVINEK

INFORMACE COVID

Zahájení školního roku 2021/2022

Informace pro rodiče a žáky

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19
Informace o testování ve škole - zahájení školního roku
Souhlas zákonného zástupce s testováním zdravotní službou

 

 

MD

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801