ARCHIV NOVINEK

Medik roku-poděkování

Již sedmý ročník soutěže MEDIK ROKU 2023 hostila od pátku 21/4 do neděle 23/4 Nemocnice Český Krumlov, a.s. O titul se utkalo 15 týmů studentů 4. – 6. ročníků medicíny. Každý tým tvořilo pět mediků, kteří studují na některé ze tří Lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Připraveno pro ně bylo 12 soutěžních disciplín.

Z dopisu hlavní sestry...
 
Vážená p. ředitelko,
Medik roku 2023 je úspěšně za námi ke spokojenosti soutěžících i hostů (předpokládám z jejich reakcí).
Hladký průběh soutěže byl zajištěn i díky studentům Vaši školy, kteří se všech činností zhostili s nadšením a ochotou.
Ráda bych Vám a Vašim studentům, za celé vedení Nemocnice Český Krumlov, vyjádřila poděkování za pomoc, nejen u této soutěže. 
Vyzdvihuji i práci učitelek odborného výcviku Mgr. Evy Malíkové a Mgr. Zdeňky Pavelkové, které nám byly nesmírně nápomocny při organizaci sobotního dne.
Dodatečně děkujeme za spolupráci při Světovém dni ledvin a za všechna stěhování oddělení/stanic, při kterých nám byli studenti vždy nápomocni.
Rádi je po úspěšném ukončení studia uvítáme jako kolegy u nás v nemocnici.
Prosím tlumočte pochvalu Všem dotčeným studentům a kolegům, vážíme si jejich pomoci.
Zůstávám s pozdravem a přáním pěkného den.
S úctou za vedení NČK
 
Mgr. Mária Vyhlidalová, MBA
hlavní sestra
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocniční 429, Horní Brána
381 27  Český Krumlov
 
tel.: +420 380 761 168
fax: +420 380 711 464 
e-mail: vyhlidalova@nemck.cz
URL:   http://www.nemck.cz
admin

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801