ARCHIV NOVINEK

Moderní vzdělávání na SOŠZ a SOU

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_003 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Více v sekci PROJEKTY

 

admin

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801