ARCHIV NOVINEK

Návštěva Centra Bazalka

Dne 26. 4. 2023 navštívili žáci 4. ročníku oboru Sociální činnost Centrum Bazalka v Českých Budějovicích. Centrem nás prováděla paní Martina Koudelková, která nás seznámila s náplní práce péče o klienty s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. Následně nás uvedla do chodu centra a provedla po celém zařízení. Měli jsme možnost vidět, jak probíhá péče o klienty v denním stacionáři s výukou.

Za velmi zajímavou a přínosnou exkurzi všem zaměstnancům Bazalky děkujeme.

 

 

ZP

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801