ARCHIV NOVINEK

První pomoc s odborníkem

Výuka první pomoci se zdravotnickým záchranářem 

První pomoc při překotném porodu nebo resuscitaci dospělého, většího dítěte a kojence si zkusili žáci 3. a 4. ročníku oboru Praktická sestra 15. 10. 2021 ve škole. Navštívil nás odborník ze záchranné služby z Českých Budějovic. Praktickému nácviku předcházela velmi poutavá přednáška proložená příklady z praxe.

Setkání s profesionálním zdravotnickým záchranářem navazovalo na dosavadní získané teoretické a praktické dovednosti. Postupy pro resuscitaci jsou v pravidelných intervalech inovovány s ohledem na nejmodernější poznatky medicíny. Poutavým způsobem jim byly předány zkušenosti lektora z dlouholeté práce zdravotnického záchranáře v přednemocniční péči. Praktický nácvik KPR na modelu se zpětnou odpovědí, nám všem umožnil v průběhu vlastního nácviku, bezprostředně sledovat dosahované úspěšnosti prováděné masáže srdce. Online kontrola praktického nácviku nám tak byla velkou motivací ke zlepšení naučených dovedností. 

Panu Mgr. Jiřímu Majstrovi moc děkujeme. 

(fotky ve fotogalerii)


 

V. Janásová, V. Švábová

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801