ARCHIV NOVINEK

Setkání s rakouskými spolužáky

20. září naši školu navštívila skupina žáků zdravotnické školy z Vídně (Schule für allgemeine und psychiatrische Gesundheits- u. Krankenpflege der Stadt Wien am Sozialmedizinischen Zentrum), obor Odborný ošetřovatelský asistent. Setkání to bylo velice milé, zvláště když jednou z osob pedagogického doprovodu byla bývalá žákyně SOŠZ v Českém Krumlově, dnes úspěšná pedagožka vídeňské zdravotnické školy, Miroslava Vašíčková.

Program návštěvy školy zahájily žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent – Simona Szalajová, Dora Olišarová, Tereza Pochová, Michaela Řebíková a Barbora Sklenářová, které připravily prezentaci o svém studijním oboru. Následně se rozvinula bohatá diskuse o náplni studijních programů obou škol. Žáci rakouské školy se živě zajímali o detaily studijního programu i o specifika českého zdravotnického školství. Odborné otázky brilantně v němčině zodpovídala Mgr. Jitka Keřková. Hosté si poté prohlédli nově zařízenou odbornou učebnu a i zde pokračovala zajímavá výměna informací a zkušeností.

Velmi milé bylo i zapojení dalších pedagogů školy do přípravy návštěvy rakouských přátel, zejména bych chtěla poděkovat kolegyním ing. Věře Fukové a ing. Romaně Novákové, které se žáky 1. ročníku oboru Kuchař – číšník připravily úžasné občerstvení.

Společným focením jsme se s hosty rozloučili. Jejich program pokračoval prohlídkou památek podzimního, sluncem zalitého Krumlova.

EKu

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801