ARCHIV NOVINEK

Soutěž v první pomoci

Letošní školní kolo soutěže v první pomoci proběhlo v pondělí 22. 3. 2022. U soutěžících ze třídy SE2 se hodnotilo, jak dokázali ošetřit jednotlivá zranění na dvou stanovištích. Poradit si museli v situaci v dílně, kde došlo k úrazu elektrickým proudem, popálenině, k astmatickému záchvatu a zaražení hřebíku do ruky. V druhé situaci si museli poradit se srážkou bruslařek na ledě, při kterém došlo k otřesu mozku, amputaci prstu bruslí a podvrtnutí kotníku. Při hodnocení se přihlíželo např. na to, jak dokázal velitel rozdělit úkoly, zda zachránci správně diagnostikovali zranění, jak se zorientovali na místě nehody, jak volali záchrannou službu, jestli včas a správně ošetřili zranění nebo také to, jestli dodrželi zásady bezpečnosti práce a neohrozili sami sebe.

První místo vybojoval tým ve složení Daniela Šipanová, Klára Hajná, Klára Tampírová, Matěj Vrábel.

Druzí byli Eliška Kuchaříková, Zuzana Farková, Adéla Weberová a Petr Stajskal. Na třetím místě skončily Zuzana Malovcová, Diana Oglinda, Aneta Vokalová, Vanessa Placerová. Obě situace nebyly vůbec jednoduché, za což moc děkujeme figurantům ze třídy SE1, kteří to svými perfektními hereckými výkony soutěžícím vůbec neulehčili. 

 

V. Janásová

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801