ARCHIV NOVINEK

Speciálně pedagogické centrum

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při mateřské škole, Základní škole a Praktické škole, České Budějovice, Štítného 3
- detašované pracoviště Český Krumlov

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem.
Od 1. 9. 2019  je v budově školy SOŠZ a SOU, Tavírna 342 zahájena činnost detašovaného pracoviště v Českém Krumlově.

Provozní doba:
úterý až pátek v čase 8:00 až 14:30 hodin
vždy po telefonické domluvě 

MD

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801