ARCHIV NOVINEK

Spolu a s řemeslem

Žáci posledních ročníků základních škol se rozhodovali, zda pokračovat ve studiu v učebním oboru

Na Dnech řemesel měli žáci základních škol okresu možnost nasát atmosféru stavebních dílen a seznámit se se zázemím pro studium stavebních oborů. V prostorách Střediska praktického vyučování SOŠZ a SOU Český Krumlov se konal den plný praktických ukázek šikovnosti a zručnosti současných žáků některého ze stavebních oborů. Využití absolventů v praxi je stoprocentní. Můžeme zodpovědně říci, že ze studentů postupně vyrůstají odborníci, kteří ukazují, že sláva českých řemesel nikdy neuvadne.

Den řemesel je každoročně organizován pro všechny žáky základních škol, pro současné žáky středních škol i širokou veřejnost, aby současní studenti ukázali vše, co se během studia naučili. Jedním z oborů, jehož absolventi jsou v praxi velmi žádáni, je studijní obor Kuchař – číšník. I žáci tohoto oboru předvedli své znalost a dovednosti.

Již druhým školním rokem jsou ve škole vzděláváni žáci v oboru Ošetřovatel, jejich uplatnění v domovech pro seniory, v nemocnicích, v péči o handicapované, v dětských domovech apod. je nezastupitelná.

Tradičně byl o všechny učební obory velký zájem. Široká veřejnost si mohla vyzkoušet všechny praktické činnosti, které ke studiu těchto oborů patří.   

MD, MHj

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801