ARCHIV NOVINEK

Transfúzní oddělení ČB

Dne 28.4. 2023 navštívili žáci 2. ročníku oboru Praktická sestra Transfúzní oddělení v nemocnici v Českých Budějovicích, za účelem dozvědět se nejen podrobnosti o dárcovství krve, ale i o tom, co se děje s krví po odběru, jak se zpracovává a uchovává. Během exkurze jsme byli seznámeni s provozem oddělení a prostory, ve kterých probíhá vyšetření dárců, samotný odběr krve a s prostory určenými k odpočinku dárců. V další části nám bylo představeno, jak a kde se darovaná krev zpracovává. Dozvěděli jsme se, za jakých podmínek dochází ke zpracování krve a jak se vše eviduje. Velmi zajímavé pro nás bylo vidět, jak probíhá např. oddělování plazmy, a zároveň jak a kde se krevní konzervy a přípravky skladují a vydávají.

Děkujeme za velmi zajímavou a přínosnou exkurzi všem zaměstnancům transfúzního oddělení, mnoho žáků je tímto více motivováno k dárcovství krve.

ZP

ZP

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801