ARCHIV NOVINEK

Učíme se navzájem

Ve dnech 24. a 25. 2. 2020 se žáci naší školy opět sešli s žáky Základní školy Větřní a společně strávili dva příjemné dny. Tato setkání jsou součástí projektu Pedagog 21. století aktivity Učíme se navzájem. Tato aktivita slouží k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti.

Náplní těchto setkání bylo téma Lavička – z obyčejné věci děláme neobyčejnou. První den žáci společně ve skupinách literárně zpracovali příběh jedné obyčejné lavičky. Celému příběhu pak přiřadili jednoho z běžně užívaných  smajlíků. Při té příležitosti se i seznámili s historií těchto symbolů. Připravili si návrh výtvarného zpracování příběhu na reálnou lavičku. Druhý den svůj návrh přenesli na dřevěné lavičky.

Výsledek obou projektových dnů předčil všechna očekávání. Žáci vytvořili deset výtvarně originálních laviček. Neobyčejné lavičky budou vytvářet na chodbách budov obou zúčastněných škol prostor k relaxaci a odpočinku žáků. (foto laviček viz FB)

MHj

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801