ARCHIV NOVINEK

Učíme se navzájem

Projektové dny v rámci aktivity KA5 – Učíme se navzájem, Pedagog 21. století
Projekt Učíme se navzájem je založen na spolupráci žáků osmých tříd základních škol a žáků prvních ročníků učebních oborů na středních školách. Smyslem projektu je zvýšit u žáků společnou aktivitou matematickou a čtenářskou gramotnost. Naše škola spolupracuje v rámci tohoto projektu se Základní školou Větřní. Celkem se projektových dnů účastní 8 žáků střední školy a 16 žáků základní školy.
Dne 16. 4. 2019 proběhl první projektový den nazvaný Dopravní výchova. S probíhajícím jarem se zvyšuje počet cyklistů na našich silnicích. Cílem projektu bylo ukázat žákům, jaké situace mohou na silnicích vzniknout a jak nepříjemným nehodám předcházet. Celý projektový den začal kratičkou videoukázkou o možných nástrahách, které mohou cyklisty na našich silnicích potkat. Poté žáci ve skupinách rozdělovali značky podle jejich typu a sami tyto značky využili při řešení zajímavé dopravní situace v malém městě. Statistika dopravních nehod, kterou žáci vytvářeli, byla pro některé z nich velmi překvapující. Nakonec se pak mohli žáci prostřednictvím příběhu přímo vžít do osoby řidiče, který na silnici srazil cyklistu. Všichni byli překvapeni kolik dopravních přestupků řidič i cyklista spáchali. Celý den vládla příjemná pracovní atmosféra. Žáci obou škol se plně věnovali zajímavým úkolům a dle jejich slov se i hodně nového dověděli.
Dne 17. 4. 2019 proběhl druhý projektový den, tentokrát na téma Velikonoce. Žáci opět pracovali v tříčlenných skupinách. K Velikonocům neodmyslitelně patří vajíčka a pomlázka. Tyto atributy Velikonoc byly základními i v druhém projektovém dnu. Nejprve žáci zvážili, změřili vejce různých velikostí a typů. Výsledky porovnávali a dávali do tabulek a počítali procenta. Poté pomocí vosku vytvářeli nádherné barevné kraslice. Součástí projektového dne bylo i seznámení s různými velikonočními zvyky a říkankami, které během koledy předříkávají koledníci. Opravdu symbolickým zakončením celého dne byla vlastnoruční výroba pomlázky z osmi vrbových proutků. Žáci odcházeli spokojeni s kraslicemi a vyrobenými pomlázkami.
Součástí projektových dnů bylo i překvapení pro všechny žáky v podobě pizzy k obědu.
Dle názorů žáků obou typů škol měly tyto dva projektové dny svůj smysl a pro žáky byly velmi motivačními.

Jana Wimmerová, Monika Hejnová

JW, MHj

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801