ARCHIV NOVINEK

V hledáčku stavebních oborů - střecha

Žáci stavebních oborů 3. ročníku měli možnost doplnit si své znalosti o střeše, o významu jednostlivých vrstev střechy, o chybných řešeních a možných problémech, které mohou vzniknout neodbornou prací a nevhodným skladbou střechy či nevhodným použitím materiálů. Odborník z praxe, tentokráte ze společnosti DEK stavebniny- šikmé střechy, byl žákům k dispozici pro dotazy, žákům poskytl odborné informace, ukázal vzorky materiálů, upozornil na důležité faktory a vlastnosti, přivezl žákům model konstrukce, ukázal výpočet spotřeby materiálu pomocí programu. Žáci měli možnost si nainstalovat studentskou podporu.

 

"Přenáška pana Jiřího Všohájka společnosti DEK a.s. (DEK STAVEBNINY), atelieru Dek na téma ŠIKMÉ STŘECHY proběhla v učebně č. 205 naší školy 3. a 4. vyučovací hodinu. Přednáška se po úvodním představení společnosti DEK zabývala základním dělením tvarů a skladeb šikmých střech. Žáci se seznámili se základními požadavky na jednotlivé vrstvy ve skladbách šikmých střech. V přednášce byl detailně popsán a na modelech demonstrován nadkrokevní systém zateplení střechy. Posluchači by na základě prezentace měli být schopní navrhnout funkční skladbu šikmé střechy včetně realizace jednotlivých prvků a detailů (okap, okna, vikýře, apod.)a měli by být schopní odhalit chybné návrhy šikmých střech. Žáci byli seznámeni s možností uplatnit se ve  společnosti ve funkci skladníka nebo v půjčovně nářadí, kde by uplatnili znalosti a dovednosti v poradentství a s údržbou nástrojů, strojů a zařízení. Po absolvování přednášky je promítaná prezentace přístupná po speciálním přihlášení na webových stránkách technické podpory stavebnin DEK a.s., www.dekpartner.cz, odkaz vzdělávací centrum- podpora škol- výukové prezentace. Žáci mohou čerpat technickou podporu zdarma po přihlášení jako studenti odborné školy (s doložením fotografie potvrzení o studiu), podpora přetrvává i po skončení studia." (Ing. Marie Bartyzalová)

MB, MD

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801