ARCHIV NOVINEK

Vaříme se šéfkuchařem

Žákům 1. a 2. ročníku přišli představit reálnou praxi zástupci hotelu Relax z Dolní Vltavice. Šéfkuchař a zástupce šéfkuchaře žákům přiblížili práci kuchaře z jiného úhlu pohledu, a aby to nebylo jen o povídání (byť velmi zajímavém a poučném), oba pánové společně připravili před žáky, a vlastně spolu s žáky, dva pokrmy, které zároveň ukázkově připravili pro servis. 

"Dne 22. 5. 2019 přijeli přiblížit našim žákům reálný provoz hotelu  Relax z Dolní Vltavice pan ředitel spolu s panem šéfkuchařem a zástupcem šéfkuchaře, který je absolventem naší školy. Workshop začal prezentací celého rezortu se zaměřením na jeho činnost, klientelu a aktivity, které je v něm možné najít a čerpat. Jednou z hlavních činností hotelu je mimo ubytování klientů i gastronomie, kterou na špičkové úrovni žákům přímo před jejich zraky a s jejich částečnou pomocí společně předvedli, včetně moderního aranžmá pokrmu při servisu.Velmi cenné byly i poznámky a vysvětlení, co každý kvalitní kuchař musí ovládat. Jeho práce se neskládá pouzez vlastní přípravy pokrmu, ale i z dodržováním hygieny, BOZP a především i s ekonomického nakládání se surovinamia jejich hospodárným využitím. Rezort využívá suroviny sezóní, z regionálních zdrojů čemuž je přizpůsoben i jídelní lístek.Celá akce proběhla v přátelské a tvůrčí atmosféře a byla přínosem pro všechny zúčastněné strany. Žáci pochopili, že k tomu, aby byli dobrými kuchaři nestačí pouze umět vařit, ale ovládat i celé spektrum znalostí  a dovedností." (Ing. Věra Fuková)

VF, MD

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801