ARCHIV NOVINEK

S rodilou mluvčí online

Dnes proběhly dvě konverzační hodiny angličtiny, jichž se online zúčastnila paní Elizabeth George, rodilá mluvčí, která v minulosti žila v České republice a nyní je jí velmi líto, že nemůže osobně přijet. Hodiny byly primárně nabídnuty maturitním ročníkům, ale připojily se i dvě šikovné žákyně z druhého ročníku. Obsah hodiny byl neformální, zaměřený na základní konverzační témata jako je volný čas, cestování, oblíbená místa a další. Paní Elizabeth byla velmi mile překvapena jak úrovní jazyka, tak i zajímavostí otázek, které jí dívky kladly. Zároveň ocenila jejich odvahu a přístup. Osobní setkání by však mělo mnohem silnější efekt a výraznější dopad. Bohužel to v současné době není možné, ale i tak měla děvčata možnost dozvědět se něco nového, vyslechnout pravý britský přízvuk, reagovat na dotazy a konverzovat bez předchozí přípravy. Jak shrnout celkový dojem z výuky? Uvolněná atmosféra, smích, ale i nový pohled na vlastní schopnosti a sebedůvěru.

Propojení rozvrhů a časových možností paní Elizabeth není úplně jednoduché, ale pokud to jen trochu půjde, uspořádáme delší konverzační sekci se  zdravotnickou tématikou. 

IBr

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801