ARCHIV NOVINEK

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme vám krásný nový školní rok. Doufáme, že nadcházející období bude klidné, bez mimořádných opatření a žáci budou moci chodit do školy a vzdělávat se tak, jak byli doposud zvyklí.

Zkušenosti z minulého školního roku, z jarního období, kdy byly školy zavřeny, nyní využijeme nejen v případě dalšího omezení prezenční výuky pro všechny žáky, ale i v případě, kdy jednotliví žáci nebudou moci docházet do školy z důvodu nařízené karantény.

Celý text zde

 

Opatření COVID 

Obecná pravidla

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků (telefonní čísla a e-maily). Žák, jeho zákonný zástupce, je povinen uvést platné kontakty.

Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. U alergiků stačí potvrzení od lékaře, že trpí alergií. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit!
Celý text - zde

MK

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801