ARCHIV NOVINEK

Záhajení školního roku proběhlo pod novou střechou

Po prázdninách na žáky čekala budova s novou střechou, a nejen to. Proběhla výměna kotlů, výměna otopných těles a v učebnách je nově automatická regulace teploty.
Žáci zdravotnických oborů mají novou odbornou učebnu, ve které budou probíhat nácviky úkonů, které je potřeba zvládnout před vlastní výukou v nemocnici.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok, žákům prvních ročníků navíc to, aby se co nejdříve a s přehledem naučili zvládat středoškolský život a často i jiné způsoby výuky, než na základní škole.

Žákům učebních oborů začíná také odborný výcvik ve firmách, zapojují se do dalšího nového kolektivu  – přejeme úspěch a radost i z praktické výuky.

MD

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801