ARCHIV NOVINEK

23-55-H/01 - Klempíř

Název ŠVP: Klempíř

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem,  
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)

Co umí klempíř

Absolvent oboru Klempíř se uplatní ve stavebních firmách v povolání klempíř, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zpracování jemných plechů a profilů, zhotovování a opravu stavebních klempířských výrobků a konstrukcí v povoláních a pozicích stavební klempíř. Zároveň má základní vědomosti o zednických pracích na pozemních stavbách a o činnostech souvisejících s prací klempíře. 

Co bude během studia

Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách, ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Vlastní vyučování se v rozvrhu žáků střídá v týdenních cyklech. Týden probíhá teoretické vyučování všeobecných a odborných předmětů - výuka probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342 a Pod  Kamenem  179, a týden praktické vyučování.

Praktická výuka žáků probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku na dílnách a především formou produktivní práce – tj.  v provozních podmínkách staveb u konkrétních zákazníků.  Tyto práce jsou pro žáky zajímavější, je vidět výsledek  jejich práce, jsou motivováni  odměnami, které škola žákům přiznává podle předem stanovených kritérií, ale hlavně jsou žáci lépe připraveni na budoucí povolání. 

V rámci výuky se žáci účastní řady exkurzí do provozů v okresech Český Krumlov,  České Budějovice, výstav a veletrhů se zaměřením na stavebnictví a zpracování plechů,  sportovních,  společenských a ekologických akcí pořádaných školou. Novinkou jsou možné stáže v zahraničí, ať už v rámci Erasmu nebo přeshraniční spolupráce.

Co je potřeba ke studiu oboru

Co bude po vyučení

S výučním listem se můžete zajímat o pracovní pozice ve všech firmách,  které realizují střechy, pokládají krytiny, především ve stavebních firmách, ale i dalších provozech zpracovávajících plechy. 
Lze si doplnit i druhý výuční list ve zkráceném studiu.
Další možností je absolvování různých odborných kurzů a školení, kterými si zvýšíte svou odbornost.
Po splnění zákonných podmínek lze získat živnostenské oprávnění.

Pro úspěšné absolventy oboru, kteří po vyučení chtějí víc, mají například nabídku zaměstanání, kde je požadavkem maturita, pak je tady nástavbové studium.   (Prostudujte si stránky Jak na to?  nebo kontaktujte kariérovou poradkyni.)

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doporučené učebnice od 2021-22 doc 55 kB 10.6.2021
el. učebnice pdf 195 kB 1.11.2019
Podnikání - učebnice pdf 2720 kB 1.11.2019
Předměty jpg 139 kB 7.2.2023
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801