ARCHIV NOVINEK

53-41-M/03- Praktická sestra

Název ŠVP: Praktická sestra

Délka studia:  4-leté denní studium
Podmínky přijetí:  

studijní obor je určen pro chlapce a dívky
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
ukončený devátý ročník ZŠ
splnění podmínek přijímacího řízení

Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je úplné střední odborné  
studium je zakončeno maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení)

Co umí praktická sestra

Absolvent školy je způsobilý vykonávat povolání praktické sestry v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty. Součástí odborného vzdělání je praktická výuka v klinických podmínkách nemocnice, odborných ambulancích lékařů či v ordinacích praktického lékaře a lékaře pro děti a dorost.

Co bude během studia

Co bude po maturitě

Absolvent oboru je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární u dětí (s výjimkou novorozenců) i dospělých.  Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, např. na různých odděleních nemocnic, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v hospicové péči v domácí péči i zařízeních sociální péče a služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj. 

Další vzdělávání - Absolvent čtyřletého oboru, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může vzdělávat na všech typech vysokých nebo vyšších škol, zejména ve zdravotnických oborech.

Co je potřeba ke studiu oboru

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doporučené učebnice od 2021-22 docx 25 kB 10.6.2021
Předměty jpg 168 kB 16.2.2023
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801