ARCHIV NOVINEK

Obory ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu

33-56-H/01  Truhlář        
36-67-H/01  Zedník       
23-55-H/01  Klempíř  
36-64-H/01  Tesař
36-52-H/01  Instalatér

Nabízíme veřejnosti realizaci stavebních prací a výrobu a montáž výrobků ze dřeva. Jedná se o zednické, klempířské a instalatérské práce, o tesařské a truhlářské výrobky. Pro informace volejte 723 866 863 nebo 735 178 260. Na realizacích se podílí žáci pod vedením učitelů odborného výcviku.

Zkoušky profesní kvalifikace

Škola nabízí možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace. Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována. Uchazeč/uchazečka musí být bez logopedické vad

Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) - informace zde
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) - informace zde

Termíny zkoušek: (budou upřesněny v průběhu září)
Poplatek:
Přihláška ke zkoušce:

Kontaktní osoba pro informace ke zkoušce: Mgr. Hejnová Monika, telefon 735178273

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801