ARCHIV NOVINEK

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

Název ŠVP: Rekondiční a sportovní masér

 

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce a dívky,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem 
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)

Uplatnění a kompetence absolventa:

Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí poskytovat masérské služby, provádět vhodný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky. Naučí se dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny. Naučí se vyhotovovat obchodní písemnosti, zhotovovat ceníky úkonů, sjednávat nákup přípravků používaných k masérské péči a kalkulovat spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků.

Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách, ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. výuka všeobecných a odborných předmětů probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342 a Pod Kamenem 179 .
Praktická výuka žáků probíhá  v 1. ročníku pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku ve Středisku praktického vyučování Pod Kamenem 179, Český Krumlov.  Ve 2. a 3. ročníku  žáci provádějí masérské služby v provozovnách, studiích a salonech.

V rámci výuky se žáci účastní řady exkurzí do provozů v okresech Český Krumlov, České Budějovice, výstav a veletrhů se zaměřením na podnikavost, péči o tělo a zdravý životní styl,  sportovních,  společenských a ekologických akcí pořádaných školou.

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801