ARCHIV NOVINEK

36–64–H/01 Tesař

Název ŠVP: Tesař

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem,  
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)

Uplatnění absolventa:

Absolvent oboru Tesař je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat a montovat dřevěné pozemní stavby, dřevěné příčky, stropy, podlahy, schodiště a pomocné tesařské konstrukce (roubení a paţení výkopů, podskruţení kleneb a klenbových oblouků, zhotovení vytyčovacích laviček, lávek pro pěší, lešení). Vyrábí jednoduché tesařské konstrukce (ţebříky, lešeňové podláţky, stoly a lavice, sklepní přepáţky, pracovní stoly pro sbíjené tesařské konstrukce) a doplňkové dřevěné konstrukce staveb (ploty, branky, pergoly).

Organizace výuky:

Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách, ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Vlastní vyučování se v rozvrhu žáků střídá v týdenních cyklech. Týden probíhá teoretické vyučování všeobecných a odborných předmětů - výuka probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342 a Pod  Kamenem  179, a týden praktické vyučování.
Praktická výuka žáků probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku na dílnách ve Chvalšinách a později, ve druhém a třetím ročníku především formou produktivní práce – tj.  v provozních podmínkách staveb u konkrétních partnerských firem. Tyto práce jsou pro žáky zajímavější, je vidět výsledek  jejich práce, jsou motivováni  odměnami, které škola žákům přiznává podle předem stanovených kritérií, ale hlavně jsou žáci lépe připraveni na budoucí povolání.

 

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doporučené učebnice od 2021-22 docx 24 kB 10.6.2021
el. učebnice pdf 195 kB 1.11.2019
Podnikání - učebnice pdf 2720 kB 1.11.2019
Učební plán TE pdf 65 kB 4.10.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801