ARCHIV NOVINEK

33-56-H/01 - Truhlář

Název ŠVP: Truhlář

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce a dívky,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem,  
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)

Uplatnění absolventa:

Cílem výuky je příprava kvalifikovaného řemeslníka – truhláře, který si osvojí základní poznatky o materiálech a o technologiích od zpracování suroviny po finální výrobek. Naučí se technologické postupy a  základy řady konstrukcí a výrobků jako jsou okna, dveře, schody, obložení, jednoduchý nábytek, jednoduché tesařské konstrukce apod. Naučí se zpracovat a číst základní výkresovou dokumentaci . V rámci odborného výcviku žák získá základní dovednosti a zručnosti při  ručním opracování dřeva, při používání strojů a výrobních zařízení. Stroje umí  seřídit, připravit k použití a  používat s ohledem na zásady bezpečnosti práce. Samostatně vyrobí řadu výrobků, včetně montáže nebo osazení na stavbě.

Organizace výuky:

Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách, ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Vlastní vyučování se v rozvrhu žáků střídá v týdenních cyklech. Týden probíhá teoretické vyučování všeobecných a odborných předmětů - výuka probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342 a Pod  Kamenem  179, a týden praktické vyučování.
Praktická výuka žáků probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku na dílnách ve Chvalšinách a později, ve druhém a třetím ročníku podílí i na realných zakázkách . Tyto práce jsou pro žáky zajímavější, je vidět výsledek  jejich práce, jsou motivováni  odměnami, které škola žákům přiznává podle předem stanovených kritérií, ale hlavně jsou žáci lépe připraveni na budoucí povolání.

V rámci výuky se žáci účastní řady exkurzí do provozů v okresech Český Krumlov,  České Budějovice, výstav a veletrhů se zaměřením na stavebnictví a  dřevozpracující průmysl,  sportovních,  společenských a ekologických akcí pořádaných školou.

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doporučené učebnice od 2021-22 docx 25 kB 10.6.2021
el. učebnice pdf 195 kB 1.11.2019
Podnikání - učebnice pdf 2720 kB 1.11.2019
Učební plán TR pdf 65 kB 4.10.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801