ARCHIV NOVINEK

36-67-H/01 - Zedník

Název ŠVP: Zedník

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem,  
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)

Uplatnění absolventa:

Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhu materiálu, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

Dále muže plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb a práce s novými technologiemi.

Organizace výuky:

Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách, ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Vlastní vyučování se v rozvrhu žáků střídá v týdenních cyklech. Týden probíhá teoretické vyučování všeobecných a odborných předmětů - výuka probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342 a Pod  Kamenem  179, a týden praktické vyučování.

Praktická výuka žáků probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku na dílnách a především formou produktivní práce – tj.  v provozních podmínkách staveb u konkrétních zákazníků.  Tyto práce jsou pro žáky zajímavější, je vidět výsledek  jejich práce, jsou motivováni  odměnami, které škola žákům přiznává podle předem stanovených kritérií, ale hlavně jsou žáci lépe připraveni na budoucí povolání. 

V rámci produktivní práce žáků se škola prezentuje kvalitně prováděnou stavebně montážní činností po celém regionu Český Krumlov. Mezi nejvýznamnější akce patřily: rekonstrukce půdních prostor v objektu rekreačního zařízení Opalice, přístavba RD v Kladném, zateplování fasád panelových domů na sídlištích v Českém Krumlově, v areálu Nemocnice Prachatice, rekonstrukce  jádra v bytové jednotce Za Nádražím Český Krumlov, výstavba skladu v Rájově, různé stavební a údržbářské práce pro Státní zámek Český Krumlov, pokrývačské a klempířské práce pro firmu Kamlach Český Krumlov.

 

Elektronické učebnice - 1. až 3. ročník Zedník: zde

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doporučené učebnice od 2021-22 docx 24 kB 10.6.2021
el. učebnice pdf 195 kB 1.11.2019
Podnikání - učebnice pdf 2720 kB 1.11.2019
Učební plán ZE pdf 72 kB 4.10.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801